Ce căutați?

ESG - Dezvoltare socială, de mediu și guvernanță

Schimbările climatice, câștigurile mici și aportul la Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ( SDG) sunt doar câteva dintre temele care afectează viața de zi cu zi și modul în care funcționează o organizație.

Investitorii, clienții și societatea se așteaptă ca organizațiile să-și întărească reziliența vizavi de schimbările climatice și să-și reducă impactul negativ asupra mediului și al oamenilor.

O strategie îmbunătățită în domeniul mediului, social și de guvernanță (ESG) și o publicare a informațiilor care să corespundă scopului organizației dvs. implică faptul că puteți răspunde acestor așteptări, că vă puteți adapta la schimbări și provocări, profitând în același timp de oportunități. Mai important este faptul că abilitatea de a vă evalua și de a vă susține contribuția pozitivă poate consolida competențele care conduc spre un viitor mai sustenabil.

Fluidizați-vă călătoria ESG Miniatura

Ce reprezintă ESG?

ESG utilizează criterii standard pentru a evalua și demonstra performanța și succesul unei organizații în materie de sustenabilitate. Stakeholderii se așteaptă ca organizațiile să nu se limiteze doar la performanța financiară, ci să aibă și o contribuție pozitivă la nivelul societății:

 • Criteriile de mediu iau în considerare modul în care se comportă o organizație în calitate de custode al naturii.
 • Criteriile sociale se referă la modul în care gestionează o organizație relațiile sociale cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile în mijlocul cărora își desfășoară activitatea.
 • Guvernanța se referă la leadership-ul organizației, remunerarea executivilor, auditurile, controalele interne și drepturile acționarilor.

De ce este ESG important?

Odată cu creșterea cererii pentru practici etice și sustenabile din partea investitorilor, a clienților și a societății în general, a crescut și nevoia unei performanțe ESG îmbunătățite și transparente. Demonstrarea acreditărilor ESG conform cerințelor stabilite de organismele internaționale, de autoritățile locale și a celor de reglementare poate genera beneficii suplimentare, inclusiv:

 • Implicarea clienților punând în prim-plan problemele sociale și de mediu
 • Optimizarea performanței investițiilor, a costurilor cu capitalul și a valorizării unei organizații
 • Îmbunătățirea calității și a gestionării datelor ESG pentru o evaluare și o cuantificare mai bună a impactului eforturilor în materie de responsabilitate socială și de mediu.
 • Capacitarea organizațiilor pentru a comunica starea actuală și a schița inițiativele viitoare
 • Identificarea celor mai bune oportunități pentru reducerea expunerii la risc
 • Reducerea presiunilor legale și normative
 • Îmbunătățirea eficienței prin conservarea resurselor, reducerea costurilor și creșterea productivității
 • Furnizarea unor rezultate pozitive suplimentare datorate lanțului valoric
 • Dezvoltarea încrederii în relația cu partenerii guvernamentali, pentru un acces mai ușor pe piețe noi

Servicii ESG pentru toate organizațiile, indiferent de gradul lor de maturitate, sector de activitate sau nevoi

Folosindu-ne expertiza în materie de conformitate, verificare și training, vă putem ajuta să ajungeți acolo unde trebuie în călătoria dumneavoastră ESG. Consultați Întrebări Frecvente pentru mai multe detalii.

De ce SGS?

De peste 30 de ani suntem lider nu doar în furnizarea de servicii ESG, ci și în calitate de participant activ la elaborarea celor mai bune practici.

Experții ESG ai SGS contribuie activ la dezvoltarea standardelor, cadrelor, schemelor și reglementărilor internaționale, cum ar fi Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite (SDG), Principiile ONU pentru o activitate responsabilă în domeniul bancar (PRB) și Directiva UE privind raportarea în materie de sustenabilitate corporatistă (CSRD).

De asemenea, noi înșine suntem un exemplu pentru ceilalți. Poziția noastră de lider în domeniul sustenabilității este recunoscută la nivel mondial. SGS a fost evaluată PRIME de către ISS ESG Corporate Rating și a primit un rating AAA în cadrul evaluării MSCI ESG Ratings. Practicile noastre în domeniul ESG sunt întărite și mai mult de SGS Sustainability Ambitions 2030, care stabilește obiective ambițioase întregului nostru lanț valoric, promovând o cultură a sustenabilității în cadrul SGS.

Având expertiză în toate industriile principale, înțelegem problemele fiecărui sector și dispunem de expertiza tehnică și de capacități logistice la nivel mondial pentru a asigura rezultate realiste în ceea ce privește sustenabilitatea.

Cauți ceva anume?

Întrebări frecvente (FAQ) privind ESG

ESG înseamnă Mediu, Social și Guvernanță. Iată criteriile esențiale pentru măsurarea impactului unei organizații asupra sustenabilității.

Din ce în ce mai mulți clienți se uită nu doar la calitatea produselor și serviciilor, ci și la modul în care o organizație se administrează pentru a putea să contribuie la protecția mediului și a societății. În mod similar, investitorii nu mai sunt interesați doar de performanța unei organizații din punct de vedere financiar, ci și de valorile și obiectivele sale ESG. Publicarea și raportarea performanțelor ESG devine din ce în ce mai răspândită, în special în cazul companiilor cotate la bursă și al organizațiilor care caută să obțină finanțare de tip „verde”.

Criteriile de mediu iau în considerare modul în care o organizație abordează schimbarea climatică, îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor și reducerea poluării și a deșeurilor.

Normele sociale se referă la modul în care o organizație gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile în care își desfășoară activitatea. Printre aspectele de interes se numără drepturile omului și bunăstarea angajaților.

Guvernanța tratează conducerea, transparența și asumarea responsabilităților într-o organizație. Ea examinează transparența cu care organizația abordează preocupările și interesele stakeholderilor.

Criteriile ESG se dezvoltă rapid în contextul bunelor practici internaționale, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ( SDG) ale ONU și inițiativa Science Based Targets (SBTi). Elaborarea strategiilor ESG pe baza acestora și a inițiativelor locale relevante vă va ușura călătoria spre sustenabilitate.

Puteți participa la un curs de formare ESG oferit de Academia SGS pentru a obține cunoștințe de bază, ajutați de experții noștri ESG. Cursurile de formare ESG pot fi personalizate pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră.

Startul poate fi uneori cea mai dificilă parte a oricărei călătorii. Indiferent de mărimea sau de tipul companiei dumneavoastră, evaluarea stării de sănătate ESG vă poate ajuta să începeți demersul de implementare a strategiei ESG. Acesta vă oferă o imagine obiectivă a situației actuale a gestionării ESG și a riscurilor ESG, pentru a vă ajuta să avansați eficient în acest domeniu.

Da, dacă sunt de acord să facă așa. Datorită expertizei și rețelei noastre globale, puteți fi siguri că strategiile ESG sunt implementate în mod eficient de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Evaluarea stării de sănătate a ESG este menită să măsoare într-un mod eficient starea dumneavoastră actuală în materie de ESG. Indiferent de mărimea organizației dvs., o analiză a gap-urilor ESG este procesul prin care realizăm o evaluare a relevanței problemelor ESG și mai apoi o evaluare a performanței modului în care gestionați aceste probleme. Analiza gap-urilor ESG vă oferă, de asemenea, concluzii și recomandări detaliate și o foaie de parcurs pentru strategiile ESG.

Dacă doriți să vă listați la bursă sau să intrați în sectorul finanțelor ecologice, al produselor asociate sustenabilității, al fuziunilor sau achizițiilor, va trebui să demonstrați că indicatorii și obiectivele ESG sunt verificate și asigurate de o terță parte independentă, așa cum este SGS. Acestea sunt, de obicei, procese obligatorii în domeniul due diligence, al evaluării riscurilor, al gestionării riscurilor, al celei de-a doua opinii (Second Party Opinion - SPO) și al principiilor Equator.

În mod normal, modul în care trebuie prezentată și raportată performanța ESG este detaliat în ghidul autorității de reglementare. Validarea declarațiilor ESG nu este necesară doar pentru respectarea normelor, ci și pentru a evita "greenwashing"-ul care v-ar putea afecta portofoliul de investiții și viitoarele oportunități de afaceri.

Categoric. SGS este lider mondial în domeniul testării, oferind o gamă largă de servicii de testare clienților din întreaga lume. Serviciile de testare a produselor, serviciilor, materialelor, ingredientelor sau spațiilor dumneavoastră pot fi incluse în serviciile ESG.

Depinde de modul în care este utilizat raportul dumneavoastră. În general, standardele Global Reporting Initiative (GRI), principiile AA1000 AccountAbility și standardele Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sunt standardele de raportare principale. Experții noștri ESG pot oferi servicii și în raport cu alte standarde de raportare, în funcție de nevoile dumneavoastră la nivel local sau organizațional.

SGS respectă cerințele și directivele stabilite de instituțiile abilitate. În general, standardele de certificare principale sunt: Standardul internațional privind misiunile de asigurare 3000 (ISAE 3000) și Standardul de asigurare AA1000. În plus, experții noștri ESG vă pot oferi servicii bazate pe alte standarde de asigurare, în funcție de nevoile dumneavoastră locale și organizaționale.

Trebuie să verificați criteriile cu instituțiile financiare relevante. De asemenea, este posibil să aveți nevoie de o declarație a unei terțe părți emisă de SGS pentru a vă valida afirmațiile ESG.

Certificarea SGS ESG este un sistem de certificare dezvoltat de SGS pentru a evalua managementul problemelor de mediu, sociale și de guvernanță dintr-o organizație. Certificarea ISO legată de ESG este o certificare obținută în urma unor audituri reușite, derulate conform unui standard relevant publicat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO).

SGS Academy oferă diverse cursuri de formare ESG cu niveluri și subiecte variate, care vă vor satisface nevoile. Serviciul nostru de asigurare a informațiilor ESG și de raportare a sustenabilității vă poate ajuta, de asemenea, să vă demonstrați responsabilitatea ESG, într-un mod precis și consecvent.

Materialitatea se referă la impactul semnificativ al unei organizații în plan economic, de mediu și social sau la aspectele care influențează în mod substanțial evaluările și deciziile părților interesate. În ultimii ani, Comisia Europeană a propus conceptul "dublei materialități". Acesta oferă o serie de criterii pentru a determina dacă un aspect sau o informație privind durabilitatea trebuie inclusă într-un raport de sustenabilitate din perspectiva impactului, din perspectivă financiară sau din perpectiva ambelor.

De peste 30 de ani suntem lider nu doar în ceea ce privește furnizarea de servicii ESG, ci și ca participanți activi la elaborarea celor mai bune practici. Experții noștri în domeniul ESG au contribuit activ la elaborarea standardelor, cadrelor, schemelor și reglementărilor internaționale, cum ar fi Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale ONU (SDG), Principiile ONU pentru o activitate responsabilă în domeniul bancar (PRB) și Directiva UE privind raportarea în materie de sustenabilitate corporatistă (CSRD). Grație unei expertize și experiențe extinse în toate industriile majore, înțelegem problemele fiecărui sector și dispunem de expertiza tehnică și de capabilitățile logistice necesare pentru a asigura rezultate concrete în materie de sustenabilitate.

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România