Contactaţi-ne

Ce căutați?

Calitate

Calitatea stă la baza tuturor afacerilor de succes, ea consolidează o marcă puternică pe piaţă, încurajează loialitatea clienţilor şi asigură viabilitatea unei companii.

Îmbunătăţirea continuă este esenţială pentru menţinerea calităţii proceselor şi practicilor de afaceri.

Our Services

Alianţa ASEAN pentru Servicii Complete (SAFSA)

Amprenta de carbon ISO 14067

Articole de îmbrăcăminte fără reproş

Audit conform criteriilor specifice clientului

Audit energetic

Audituri conform cerinţelor de siguranţă ale ASEAN (2003)

Audituri conform cerințelor de siguranță COLIPA (1995)

Audituri de proces VDA 6.3

Audituri de responsabilitate socială

Audituri de Siguranță

Audituri ETI

Audituri IETP

Audituri pentru produsele de uz agricol şi practicile agricole

Audituri privind bunele practici de fabricare a cosmeticelor

Audituri SMETA

Audituri Sociale

Audituri WRAP

Bluesign

BS 8555 - certificare - implementare a sistemelor de management al mediului

Certificare Bonsucro

Certificare conform cerinţelor mesei rotunde pentru sustenabilitatea uleiului de palmier (RSPO)

Certificare Excipact

Certificare ISCC

Centru de asistență telefonică

Certificare ISO 18295 - Centre de contact clienți

Certificare ISTA (Asociaţia internaționala de tranzit sigur)

Certificare non-OMG

Certificare pentru practici de reciclare responsabilă (R2)

Certificare pentru Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Certificarea bunelor practici de distribuție (GDP) în industria farmaceutică

Certificarea bunelor practici de producție (GMP)

Certificarea conform standardului global al BRC privind produsele de consum

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Certificarea ISO 9001 - sisteme de managament al calității

Certificarea jucăriilor în Brazilia

Aerial View of a Forest During Fall

Certificarea managementului forestier FSC ™

Cursul de formare pentru auditor/auditor șef în domeniul ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității

Dezvoltarea reţelei de vânzători

Formare auditor intern în domeniul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității

Formare privind sistemele sociale pentru auditori principali

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 - Sisteme de management al calității în industria auto

Inspectare pe bază de risc

Inspecţii în timpul funcţionării

Instruire de bază în domeniul ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității

Instruire de conştientizare despre Lean

ISO 10002 - managementul calității - Certificare privind gradul de satisfacție a clienților

ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului

ISO 14064 - contabilitate şi verificare a gazelor cu efect de seră

ISO 22301 - certificare - management al continuității afacerii

ISO 26000 - evaluarea performanţelor - responsabilitate socială

ISO 26000 - Instruire privind adoptarea - Responsabilitate socială

ISO 31000 - Managementul riscului

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Sisteme de management al sănătății și securității în muncă (OHSMS)

ISO 50001 - Sisteme de management energetic - Curs de familiarizare

ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității - Curs introductiv

Izrada izveštaja o održivosti (SRA)

Managementul substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Marcare CE

Măsurarea şi verificarea economiei de energie

OHSAS 18001 - curs pentru auditori șefi - sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale

OHSAS 18001 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Programul SAI de Evaluare a Sustenabilității Fermelor

Protejarea mărcii şi a integrităţii lanţului de aprovizionare

Qualicert - Certificare privind calitatea serviciilor

SA 8000 - certificare - responsabilitate socială

ServiCert - certificarea de servicii

Servicii de Audit de Mediu

Servicii de dezvoltare a calităţii pe lanţul de aprovizionare

Solutii De Auditare Individualizate

Soluţii de audit GMP în industria farma

Standardul global BRC privind ambalajele și materialele pentru ambalare.

TAPA FSR - cerințe privind securitatea facilităților

Verificare conform obligaţiei utilizării de combustibili regenerabili pentru transport (RTFO)

Verificare RJC

Cauți ceva anume?

La SGS, înţelegem managementul calităţii de la planificare, control şi asigurare până la îmbunătăţirea calităţii. Considerăm că managementul calităţii reprezintă mai mult decât calitatea produsului sau serviciului, acesta include totodată modul de atingere a calităţii, de menţinere şi îmbunătăţire a ei. Serviciile de management al calităţii sunt importante pentru toate afacerile, indiferent de dimensiunea sau complexitatea lor.

Noi oferim audituri, certificări și instruire pentru sistemele de management precum ISO 9001 și instruire dedicată pentru aplicarea tehnicilor de producție eficientă în loturi mici, cu scopul de a îmbunătăți operațiunile și de a optimiza circulaţia produselor și serviciilor în cadrul fluxurilor valorice.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România