Contactaţi-ne

Ce căutați?

Aer, praf, zgomot, mirosuri şi vibraţii

SGS oferă o serie de servicii de eşantionare şi de testare în materie de mediu pentru a oferi dovada că vă angajaţi să reduceţi la minimum impactul dumneavoastră asupra mediului.

Vă putem ajuta să garantaţi respectarea tuturor reglementărilor relevante pentru sectorul dumneavoastră de activitate în ceea ce priveşte emisiile de aer, praf, zgomot, mirosuri şi vibraţii. Serviciile noastre includ eşantionarea aerului, a prafului şi a particulelor, monitorizarea zgomotului, măsurarea mirosurilor şi a vibraţiilor şi evaluarea câmpului electromagnetic.

Cu ce ne Ocupăm

Activităţi voluntare şi alte programe

Amprenta de carbon ISO 14067

Analiza deşeurilor

Analize de laborator

Angajamentul reducerii emisiilor de carbon în Regatul Unit (UK CRC)

Audituri de mediu „due diligence”

Calitatea aerului ambiental

Calitatea aerului din încăperi (IAQ)

Emisii de CO2 biogenic

Evaluarea impactului social şi asupra mediului

Foraj de mediu

Formare auditor/auditor șef în domeniul ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu

Gestionare deşeuri

Gestionarea azbestului

Gestionarea datelor de mediu

Identificarea azbestului

Inspecţia rezervoarelor

ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului

ISO 14001:2015 - Sisteme de management al mediului - Curs introductiv

ISO 14064 - contabilitate şi verificare a gazelor cu efect de seră

Managementul solurilor excavate

Monitorizarea câmpurilor electromagnetice

Monitorizarea depunerilor de pulberi

Monitorizarea gazelor din sol

Monitorizarea tasării gropilor de gunoi

Monitorizarea toxinelor volatile din aer prin intermediul serviciilor de măsurare cu absorbant

Monitorizarea trepidațiilor

Monitorizarea zgomotului

Monitorizarea şi măsurarea mirosurilor

Obţinere de autorizaţii de mediu şi servicii privind conformitatea cu legislaţia de mediu

PAS 2050 - Amprenta de carbon

Prelevare de probe de sol și sedimente

Reambalarea produselor reziduale periculoase

Recondiţionarea deşeurilor

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS)

Servicii de tratare a apei

Studii ale apei de suprafaţă

Studii ale apei potabile şi apei tratate

Studii ale apelor industriale şi uzate

Studii ale terenurilor contaminate

Studii microbiologice, bacteriologice şi ecotoxicologice

Studii privind apele subterane şi studii hidrogeologice

Studii privind emisiile fugitive

Studii privind gestionarea gropilor de gunoi

Studii privind purificarea apelor uzate

Studii privind siguranţa

Teste de Leşiere pentru Materiale de Construcţii

Teste de permeabilitate

Teste de pompare şi trasare

Verificare EU ETS pentru sectorul aeronautic

Verificarea amprentei hidrice

Cauți ceva anume?

Contactaţi astăzi echipele noastre acreditate şi de încredere pentru mai multe informaţii.

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România