Contactaţi-ne

Ce căutați?

Servicii de proiectare, dare în exploatare şi funcționare a laboratoarelor

Darea în exploatare a laboratoarelor la cheie și a serviciilor de funcționare.

SGS oferă o gamă completă de servicii de laborator în domeniul zăcămintelor petroliere pentru a respecta cerințele de proiectare, dare în exploatare și funcționare a laboratoarelor dumneavoastră. Oferim pentru activităţile dumneavoastră o gamă completă de servicii de consultanţă tehnică pentru a asigura faptul că laboratoarele destinate operaţiunilor de producţie sunt specificate corect și respectă cerințele operaționale ale proiectului. Experiența noastră include proiecte de laborator pentru FPSO care produc petrol și gaze, platforme simple, unităţi continentale de procesare a gazelor, producţia LNG, procesarea petrolului şi rafinarea.

Expertiza noastră operațională ne permite să contribuim cu lecții învățate în toate aspectele privind:

 • Proiectarea
 • Specificația echipamentelor
 • Dezvoltarea și validarea metodelor
 • Documentarea
 • Funcţionarea şi întreținerea laboratorului
 • Raportare
 • Asigurarea calității

Serviciile SGS de subcontractare a laboratorului

Cerințe privind analiza și proiectarea laboratoarelor

Colaborăm cu echipa dumneavoastră de proiect pentru a găsi cele mai bune soluții pentru nevoile dumneavoastră, inclusiv identificarea cerințelor de prelevare și analitice, proiectarea laboratoarelor și fluxul de lucru, cerințe privind specificația echipamentelor și a laboratoarelor. Oferim de asemenea interfața cu contractorii pentru asigurarea conformării pentru utilizare a proiectului și serviciilor (inclusiv conducte, instalații electrice și de ventilație).

Printre acestea se numără:

 • Cerințe analitice și de prelevare
 • Considerații privind amprenta laboratoarelor, amplasare și proiectare
 • Schițe de amplasare care indică localizarea instrumentelor și a pieselor de mobilier
 • Componente hardware, software, nevoi de depozitare și de spații pentru birouri
 • Specificații privind echipamentele, reactivii, pieselor de schimb și consumabilele
 • Cerințele privind serviciile (conductele de gaze, țevărie, ventilație, depozitarea probelor)

Management și operațiuni de laborator din partea unei terțe părți

Recunoaştem faptul că nivelul de calitate a datelor, eficienţa şi economisirea costurilor este foarte importantă pentru dumneavoastră atunci când este vorba de managementul și funcționarea laboratorului. SGS este lider mondial în domeniul operaţiunilor şi managementului oferit de terţe părţi şi puteţi avea încredere în serviciile noastre de management.

Printre acestea se numără:

 • Analiză operațională, de reglementare și cea privind incidentele speciale
 • Analiza/certificarea laboratorului: fluide de producție; produse de rafinărie și materii prime; gaze și lichide de înaltă presiune; produse de hidrocarburi; fluide de proces; apă; aer etc.
 • Instruirea analiștilor și testarea competenței
 • Monitorizarea mediului
 • Instruire personalizată privind zăcămintele, prelevare și testare
 • Programe de schimb intra-laboratoare
 • Personal contractat pentru sarcini temporare sau permanente
 • Chimiști de zăcământ pentru contracte prin rotație pe amplasament

Echipamente 


Alegerea corectă din gama de echipamente analitice necesare pentru furnizarea unei game complete de producție, transfer de custodie și analize de mediu poate fi descurajantă. Lucrăm cu dumneavoastră pentru a specifica echipamentele și metodele corespunzătoare pentru operațiunile dumneavoastră. Gama noastră extinsă de instrumentaţie vă oferă analiza de la cele mai înalte nivele de procentaj la părți pe cvadrilion şi vă oferim echipamente și reactivi la prețuri foarte competitive.

Servicii de achiziție și dare în exploatare

SGS are o vastă experiență în achiziții și furnizare de laboratoare complet funcționale pentru o varietate mare de proiecte de producție și procesare a petrolului și gazelor din întreaga lume. Utilizând rețeaua noastră globală de operațiuni, SGS identifică cea mai eficientă modalitate de achiziție a echipamentelor, consumabilelor și reactivilor, livrându-i în timp util la locația proiectului. În plus, SGS poate administra realizarea proiectului, construirea instalațiilor de laborator, inclusiv instalarea mobilierului și a utilităților în laborator pentru: module de laboratoare certificate pentru zone periculoase pentru aplicații pe mare, instalații modulare necertificate pe uscat și laboratoare construite în manieră convențională pe uscat.

Operaţiuni

SGS poate oferi managementul complet al operațiunilor de laborator, inclusiv furnizarea de personal de laborator, supraveghere și management. SGS se bazează pe experienţa sa globală în operaţiuni de laborator pentru a asigura selecţia şi instruirea personalului în concordanță cu cerințele analitice și de prelevare a probelor ale proiectului. Pentru operațiuni în zone izolate, SGS poate furniza personal pe amplasament prin rotație și poate iniția programe de instruire și dezvoltare a personalului local pentru operațiuni de laborator.

De-a lungul duratei unui proiect, SGS poate prelua responsabilitatea de a asigura managementul și suportul tuturor aspectelor privind operațiunile de laborator. SGS administrează calitatea datelor de laborator, implementează LIMS (Sisteme de Management al Informației în Laborator), precum și proceduri de întreținere și calibrare a echipamentelor de laborator, achiziționează consumabile, realizează înlocuirea echipamentelor defecte și lucrează cu operațiunile dumneavoastră pentru a asigura identificarea și acoperirea nevoilor viitoare de analiză.

Calitate


SGS are o experiență semnificativă în implementarea și funcționarea unităților de laborator acreditate ISO. Programele noastre acoperă aspectele QA precum responsabilităţile, instruirea, achiziţiile, întreţinerea şi aspectele QC esenţiale cum ar fi criteriile de raportare a datelor, metode și proceduri.

Sănătatea și siguranța

Cunoaștem faptul că sistemele de sănătate și siguranță sunt deosebit de importante pentru activitățile dumneavoastră și considerațiile de funcționare. SGs furnizează planificarea HSE detaliată a operațiunilor dumneavoastră de laborator, toate unitățile dumneavoastră funcționând în conformitate cu un număr de protocoale și practici HSE: programe de monitorizare a sănătății personalului; programe de monitorizare a substanțelor indicate; baze de date cu informațiile MSDS privind muncitorii; întâlnirile HazOp; întâlnirile și inspecțiile comune ale comitetului pentru sănătate și siguranță.

Pentru mai multe informații despre cum vă putem ajuta prin serviciile SGS de proiectare, dare în exploatare și funcționare a laboratoarelor, contactați-ne acum.

Cu ce ne Ocupăm

Cauți ceva anume?

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România