Contactaţi-ne

Ce căutați?

Managementul deșeurilor electronice cu SGS Renovo

Servicii SGS de management al deșeurilor electronice - reduceți riscurile asupra mediului și sănătății cu ajutorul unui sistem complet de management al deșeurilor care se poate autofinanța.

Utilizarea într-o măsură tot mai mare a dispozitivelor electrice și electronice în întreaga lume determină o creștere uriașă a cantității de deșeuri electronice produse la nivel global. Deșeurile electronice sunt exportate în țări care nu posedă resursele necesare pentru a gestiona deșeurile sau efectele acestora asupra sănătății și mediului. Incinerarea, demontarea sau trimiterea deșeurilor electronice la gropi de gunoi nu rezolvă problema. În timp, peste 1000 de substanțe care se găsesc în deșeurile electronice, inclusiv plumb, cadmiu și mercur, pot fi eliberate din spațiul de depozitare cu riscul de a pătrunde în ecosistem.

Pentru a ajuta diferite țări să-și gestioneze deșeurile electronice, SGS a creat RenovoTM, un sistem complet de management al deșeurilor care se poate autofinanța. Acesta conține soluții pentru toate etapele, de la producerea deșeurilor până la recuperarea, reciclarea și eliminarea lor în manieră sustenabilă.

De ce să utilizați sistemul Renovo de management al deșeurilor electronice furnizat de SGS?

Renovo este o soluție completă și unică pentru problema deșeurilor electronice. Aceasta constă în trei module, care asigură avantaje pentru fiecare aspect al managementului deșeurilor. Acestea sunt:

  1. Inspecție fizică în țara de origine, pentru a garanta faptul că țara dumneavoastră nu devine un loc de depozitare pentru produse reziduale periculoase. Verificăm ca nu cumva exportatorii să expedieze în țara dumneavoastră produse reziduale, sub pretextul că sunt alte produse, și ne asigurăm că orice deșeuri respectă normele și reglementările Convenției de la Basel.

  2. Crearea unui flux de numerar din taxa pentru reciclare (Advanced Recycling Tax - ART), care se bazează pe principiile „responsabilitate lărgită a producătorilor” și „poluatorul plătește” și monitorizează echipamentele electronice până la sfârșitul duratei lor de viață. În cazul în care țara dumneavoastră nu are un program oficial de management al deșeurilor, noi vă putem sprijini în procesul de implementare a legislației care să faciliteze colectarea taxei pentru reciclare.
     
  3. Construirea și administrarea unei unități moderne și eficiente de prelucrare a deșeurilor în țara dumneavoastră, folosind veniturile obținute din colectarea taxei pentru reciclare. Noi punem accentul pe recuperarea produselor utile și pe reducerea cantității de materiale periculoase trimise la gropile de gunoi.

Principalele avantaje ale sistemului Renovo de management al deșeurilor electronice includ:

  • O reducere considerabilă a cantității de materiale toxice care afectează solul, apa subterană și lanțul alimentar
  • Reducerea răspândirii unor boli frecvente, cauzate fie de deșeuri spitalicești evacuate, fie de țânțari purtători de malarie care se înmulțesc în preajma anvelopelor uzate
  • Stimularea dezvoltării economice prin crearea de noi locuri de muncă, folosind forța de muncă locală, și de noi oportunități în alte sectoare, cum ar fi revânzarea materialelor recuperate în industria prelucrătoare locală și internațională 
  • Grad de conștientizare sporit cu privire la problemele legate de mediu și reciclare, stimulând dezvoltarea ulterioară

Poziționarea noastră unică pentru a soluționa problema deșeurilor electronice din țara dumneavoastră

În calitate de lider mondial în domeniul inspecției, verificării, testării și certificării, SGS are resursele, experiența și infrastructura necesare pentru a realiza două sarcini care sunt esențiale pentru un management eficient al deșeurilor. Una este garantarea faptului că produsele care vor fi exportate respectă Convenția de la Basel privind deșeurile electronice, iar cealaltă este colectarea eficientă a taxei pentru reciclare. Prin includerea acestor sarcini în soluția noastră pentru deșeurile electronice, ne asigurăm că sistemul dumneavoastră de management al deșeurilor electronice este eficient, sustenabil și se poate autofinanța.

Contactaţi-ne pentru a afla mai multe.

Cu ce ne Ocupăm

Cauți ceva anume?

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România