Contactaţi-ne

Ce căutați?

Producție și distribuție

Testare, inspecție, măsurare și servicii conexe pentru industria de producție și distribuție de petrol și gaze, susținând nevoile clienților în rafinării, terminale, nave, barje, conducte, unități de prelucrare a gazelor, uzine chimice, rețele de distribuție cu amănuntul și multe altele, de la SGS.

În calitate de prestatori de servicii cu experiență în sectorul de petrol și gaze, înțelegem cerințele și provocările permanente cu care vă confruntați în activitățile cotidiene. Serviciile noastre non-stop pentru sectorul de producție și distribuție de petrol și gaze vă ajută să asigurați calitatea, eficiența, siguranța și rentabilitatea activității dvs. Sprijinim clienții de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu hidrocarburi.

De la sondă până la rafinărie, la distribuție și la vânzarea cu amănuntul, serviciile noastre tehnice sprijină prelucrarea, transportul, depozitarea și custodia transferului de petrol, produse rafinate, gaze și produse petrochimice.

Materiile prime și produsele rafinate testate și inspectate includ:

 • Țiței și alte materii prime
 • Gaz natural, GNL, GPL, LGN
 • Produse obținute din rafinarea țițeiului
 • Substanțe petrochimice
 • Alte produse

Serviciile de producție și de distribuție de petrol și gaze includ:

 • Transferul custodiei de mărfuri:
  • Inspectare, testare și raportare
  • Experiență cu nave, barje, rezervoare și conducte
  • Deplasări interne și internaționale
 • Testare în laborator:
  • Controlul calității
  • Externalizarea lucrărilor de laborator
  • Depanare, suport pentru cercetare și dezvoltare
  • Standarde ASTM, ISO și alte standarde industriale
 • Contorizare și măsurare:
  • Servicii la fața locului
  • Calibrarea rezervoarelor
  • Testarea contoarelor și reparații
  • Servicii privind unitățile LACT
 • Distribuție și vânzare cu amănuntul:
  • Integritatea combustibilului
 • Servicii suplimentare, consultanță și know-how

Cauți ceva anume?

Contactaţi-ne

 • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România