Contactaţi-ne

Ce căutați?

Servicii legate de furnizori

Servicii legate de furnizori oferite de SGS - asigurați-vă că furnizorii şi comercianţii cu care lucraţi îndeplinesc cerinţele de reglementare și de calitate, oriunde în lume.

În ultimă instanță, furnizorii şi distribuitorii cu care colaboraţi vor influența calitatea produselor dumneavoastră. Drept urmare, vă revine responsabilitatea să vă asiguraţi că procesele lor respectă standardele corespunzătoare și reglementările. Cu toate acestea, poate fi dificil de verificat dacă furnizoriii pot asigura calitatea necesară, mai ales când aceştia se află în altă ţară.

În calitate de terţă parte independentă şi superior calificată cu o prezență globală, noi putem estima şi evalua furnizorii, oriunde s-ar afla în lume. Serviciile legate de furnizori variază de la inspecţii şi audituri individuale până la evaluări complete ale comercianților şi la scheme de control care să garanteze că produsele sau serviciile îndeplinesc toate standardele de calitate şi cerinţele.

În calitate de lider mondial în domeniul serviciilor legate de furnizori, specialiştii noștri vă pun la dispoziţie cunoştinţe specifice domeniului și afacerii, relevante pentru organizația dumneavoastră. Indiferent de locul în care vă aflaţi dumneavoastră sau furnizorii dumneavoastră, auditorii noștri vor livra valoarea adăugată care a făcut din noi organismul de certificare și de evaluare independentă, preferat în lume.

Contactaţi-ne astăzi, pentru a afla cum pot garanta serviciile legate de furnizori că distribuitorii vă furnizează calitatea cerută.

Cu ce ne Ocupăm

Cauți ceva anume?

Contactaţi-ne

  • SGS Romania S.A.

38, Calea Serban Voda,

sector 4, 040212,

București, România