Czego szukasz?

Certyfikacja Integrowanej Produkcji Roślin (IPR)

Certyfikuj swoje produkty żywnościowe na zgodność z Integrowaną Produkcją w SGS.

Integrowana Produkcja Roślin (IPR) jest dobrowolnym system certyfikacji żywności oparta na zrównoważonym postępie technicznym i biologicznym w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu przy poszanowaniu zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

Podstawą prawną tego systemu jest Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. W Polsce nadzór nad tym systemem certyfikacji jest prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Celem Integrowanej Produkcji jest uprawa żywności, która nie przekracza limitów pozostałości po środkach ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i azotynów. Certyfikacja potwierdza wysoką jakość upraw.

W celu potwierdzenia stopnia spełnienia wymagań Integrowanej Produkcji, oferujemy Państwu system Certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin dla owoców i warzyw.

Co zyskujesz wybierając certyfikację IPR w SGS?

  • Uzyskiwanie wysokich, ekonomicznie opłacalnych i bezpiecznych plonów przy zachowaniu ochrony środowiska naturalnego;
  • Zbieżność założeń systemu Integrowanej Produkcji Roślin z obowiązkowymi zasadami integrowanej ochrony roślin;
  • Zrównoważone stosowanie pestycydów, w szczególności przez wykorzystywanie nie chemicznych metod ochrony roślin;
  • Dbałość o zdrowie i życie ludzi oraz ochronę środowiska;

Oferujemy oddzielne metodyki dla owoców, warzyw i upraw rolniczych.

Certyfikacja IPR od światowego lidera certyfikacji

Jako światowy lider, certyfikacji, badań, weryfikacji oraz serwisów inspekcyjnych, oferujemy Państwu dogłębną wiedzą na temat wymagań Integrowanej Produkcji Roślin, a także niezrównane doświadczenie w zakresie certyfikacji.

Aby spełniać wymagania systemu IPR, producent musi prowadzić uprawę zgodnie z metodologią zaakceptowaną przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Te metodologie są opracowane dla wybranych owoców, warzyw i upraw rolniczych i publikowane na stronie internetowej GIORIN.

Wszelkie zapisy ze swojej działalności dla każdego gatunku klient prowadzi w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin, którego forma została uregulowana Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aby uzsykać więcej informacji odnośnie wymagań Integrowanej Produkcji Roślin skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska

Powiązane usługi

Inne usługi