Czego szukasz?

RoHS

Producenci, sprzedawcy detaliczni i dostawcy produktów elektrycznych i elektronicznych muszą spełnić wymagania różnych przepisów dotyczących ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych, odpowiednich dla rynku docelowego.

Co to jest RoHS?

Dyrektywa RoHS2 Unii Europejskiej 2011/965/WE ogranicza użycie ołowiu i innych potencjalnie szkodliwych substancji obejmujących między innymi, kadm, rtęć i chrom VI, w produktach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa RoHS ogranicza te substancje do 0,1% lub 1000 ppm (za wyjątkiem kadmu, którego udział jest ograniczony do 0,01% lub 100 ppm) wagi jednorodnego materiału.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

4 czerwca 2015 Dyrektywa 2011/65/WE została zastąpiona przez Dyrektywę 2015/863 w której dodano 4 nowe ftalany zwiększając tym samym liczbę substancji zabronionych do 10. Produkty sklasyfikowane w kategorii od 1 do 7, 10 oraz 11 muszą zostać objęte wymaganiami nowej dyrektywy do 22 lipca 2019 roku. Natomiast produkty z kategorii 8 i 9 do 22 lipca 2021 roku.

Dzięki 28 akredytowanym laboratoriom RoHS na całym świecie firma SGS jest idealnym partnerem w uzyskaniu zgodności z dyrektywą.

Dyrektywa RoHS jest ściśle powiązana z dyrektywą dotyczącą utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) 2002/96/WE wyznaczającą cele odbioru, recyklingu i odzysku dla artykułów elektrycznych. 

Podobne przepisy obowiązują w innych częściach świata łącznie z Chinami, Japonią, Koreą Południową, USA, Norwegią i Turcją.  Nasi eksperci w dziedzinie chemii pomogą Ci zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami dotyczącymi substancji o ograniczonym zastosowaniu obowiązującymi globalnie i lokalnie.

Do usług oferowanych przez naszą sieć ośrodków chemicznych należą:

  • Badania i weryfikacja zgodności z dyrektywą RoHS
  • Znak certyfikacji RoHS przyznawany przez SGS
  • Oznakowanie CE RoHS
  • Usługa oceny zgodności z dyrektywą RoHS z użyciem serwisu BOMcheck.net
  • Weryfikację zgodności z RoHS
  • REACH: Badania na obecność substancji SVHC i badania przesiewowe na obecność substancji SVHC wysokiego ryzyka
  • Doradztwo w zakresie WEEE
  • Kontrola w zakresie ochrony środowiska
  • Badania chemiczne

Dzięki globalnej sieci laboratoriów i ponad 1000 specjalistów w terenie nasze badania mogą zapewnić, że posiadasz wymagane dane branżowe umożliwiające przyznanie deklaracji zgodności z przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska