Czego szukasz?

REACH

Rozporządzenie REACH jest przepisem Unii Europejskiej dotyczącym rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczenia stosowania określonych substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, nie tylko stosowanych w procesach przemysłowych, ale także tych, które znajdują się w produktach używanych na co dzień, takich jak środki czystości, farby, odzież, meble i urządzenia elektryczne.

Our Services

"Tajemniczy klient"

Algieria – certyfikat zgodności towarów eksportowanych

Amerykańskie usługi oceny w terenie

Analiza cienkowarstwowa

Analiza konstrukcji

Analiza składu produktu

Analiza substancji kontrowersyjnych

Analiza uszkodzeń i awarii

Analiza wpływu

Analiza śladowa - SIMS, ToFSIMS i ICPMS

Analizy oleju i tłuszczów

Arabia Saudyjska - Certyfikat Zgodności SASO

Asysta fizyczna

Audity IETP

Audyt energetyczny

Audyt według wymagań klienta

Audyty bezpieczeństwa

Audyty ETI

Audyty GMP dla firm kosmetycznych

Audyty SMETA

Audyty socjalne

Audyty w zakresie odpowiedzialności społecznej

Audyty w zakresie wymagań bezpieczeństwa ASEAN (2003)

Audyty według wymogów bezpieczeństwa COLIPA (1995)

Audyty WRAP

Badania chemiczne

Badania EMC

Badania fizyczne i mechaniczne

Badania mikrobiologiczne

Badania niezawodności

Badania opakowań transportowych

Badania radioaktywności żywności

Badania RoHS

Badania stabilności

Badania SVHC

Badania w zakresie ekotoksykologii

Badanie materiałów

Badanie Opakowań I Materiałów Do Kontaktu Z Żywnością

Badanie palności

Bluesign®

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

California Proposition 65

certyfikacja bezpieczeństwa elektrycznego

Certyfikacja dobrych praktyk dystrybucyjnych (GDP) dla przemysłu farmaceutycznego

Certyfikacja JPMA

Certyfikacja odpowiedzialnych praktyk w dziedzinie recyklingu (R2)

Certyfikacja Rady Zarządzania Zasobami Morskimi (MSC)

Certyfikat zgodności z RoHS (CoC)

Chemia analityczna cGMP - Przekazanie procesu kontroli jakości

Chińskie badanie bezpieczeństwa - GB 18401

Dokumentacja rejestracyjna

Doradztwo w zakresie WEEE

Egipt – usługi oceny zgodności

Etiopia – certyfikat zgodności produktu (ECAE)

Gabon ― Mandat dla SGS

Garments without Guilt

Identyfikacja substancji

Inżynieria odwrotna

ISO 14067 - ślad węglowy

ISO 22716 — Szkolenie z dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) dla przemysłu kosmetycznego

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

ISO 9001 – certyfikacja – systemy zarządzania jakością

Kalkulacja i analiza

Katar – program PVoC

Kenia – Program PVoC

Klasyfikacja i oznakowanie, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Komunikacja alarmowa

Konsultacje CPSIA i badania prowadzone przez strony trzecie

Kontrola podczas produkcji DUPRO

Kontrola produkcji

Kontrola surowców

Kontrola w początkowej fazie produkcji (IPC)

Końcowa kontrola wyrywkowa - FRI

Kuwejt – certyfikat KUCAS

Lokalne i międzynarodowe, wieloośrodkowe badania jakości życia

Mongolia – program oceny zgodności

Monitoring planu produkcji

Nadzór nad załadunkiem/rozładunkiem (NZ/NR)

Najlepsze Praktyki Hydroponiczne

Narzędzie zarządzania danymi

Nigeria – ocena zgodności produktu (SONCAP)

Notyfikacje o module

Ocena kategorii wiekowych

Ocena ryzyka toksykologicznego (TRA)

Ochrona antybakteryjna, ochrona UV i obróbka funkcjonalna

Odzież funkcyjna i sportowo-rekreacyjna

Odzież o dużej widoczności

Opracowywanie, optymalizacja i walidacja metod

Oznaczanie produktów

Oznaczenie CE

Oznaczenie EMC

PAS 2050 — Ślad węglowy

Pomiar i weryfikacja oszczędności energii (M and V)

Pomiar LZO

Profilowanie domieszek SIMS i SRP

Program CB

Program RBA

Przekroje techniką SEM i TEM

Rejestracja wstępna

RoHS dla detalistów

SIEF i reprezentacja strony trzeciej

Składu surowcowy włókna

Source ASEAN Full Service Alliance (SAFSA)

Sprawdzanie sklepów detalicznych

Symulacja i analiza środowiskowa

Szkolenie

TAPA FSR - Wymagania dla bezpieczeństwa obiektów logistycznych

Testy mikrobiologiczne w ramach usług w zakresie nauk biologicznych

Testy mikrobiologiczne: kosmetyki

Testy prowokacyjne

Testy „Extractables and Leachables”

Trwałość kolorów i kurczliwość

Uganda – przedwysyłkowa weryfikacja zgodności

Usługi audytu środowiskowego

Usługi interwencji kryzysowych

Usługi interwencji kryzysowych - CLP

Usługi raportowania HS IECEE

Usługi testów opakowań

Usługi w zakresie reakcji w sytuacjach zagrożenia - powiadomienia

Usługi z zakresu uzyskiwania znaku E

Walidacja systemów oczyszczania wody

Weryfikacja RJC

Wybrzeże Kości Słoniowej – Ocena Zgodności (VOC)

Wydajność energetyczna

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Zarządzanie SVHC

Znak certyfikacji RoHS przyznawany przez SGS

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Ponieważ rozporządzenie REACH dotyczy nie tylko substancji chemicznych i mieszanin, lecz także obejmuje pewne postanowienia odnoszące się do artykułów, ważne jest, aby producenci i importerzy produktów konsumenckich rozumieli swoją rolę oraz obowiązki związane z REACH. Ograniczenia, zezwolenia i powiadomienia dotyczące substancji są istotnymi czynnikami odnoszącymi się do artykułu wprowadzanego na wspólny rynek europejski. Ponadto branża musi radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest przekazywanie informacji dotyczących SVHC w łańcuchu dostaw oraz konsumentom.

Firma SGS oferuje szeroki pakiet usług, aby wspomagać klientów w spełnieniu ich zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH, począwszy od wstępnej rejestracji REACH po usługi doradcze, badania, audyty i weryfikacje wspierające istniejące procesy zapewnienia zgodności.

Rozporządzenie REACH nakłada na branżę obowiązek zarządzania ryzykiem, że substancje chemiczne lub artykuły konsumenckie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska. Większość wymagań REACH dotyczy bezpośrednio producentów i importerów, którzy mają obowiązek rejestrowania substancji (czystych, lub sklasyfikowanych jako mieszaniny) poprzez dostarczenie danych o właściwościach poszczególnych składników. Obowiązki, jakie REACH nakłada na producentów i importerów, obejmują również opracowanie oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych i wdrożenia środków zarządzania ryzykiem. Rozporządzenie REACH wymaga też, aby producenci i importerzy powiadamiali europejskie urzędy rejestracyjne o wykorzystaniu substancji niebezpiecznych. W takich przypadkach REACH może objąć takie substancje wymogiem uzyskania zezwolenia.

Od kolejnych użytkowników REACH wymaga zapewnienia, że ich klienci (na przykład, inne przedsiębiorstwa przemysłowe lub konsumenci) posiadają wszelkie informacje wymagane do bezpiecznego użytkowania produktów. Dystrybutorzy są zobowiązani do zapewnienia, że wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa substancji dostarczane są razem ze sprzedawanymi preparatami i artykułami, a także że sprzedawane produkty nie zawierają substancji zakazanych.

Ponadto REACH może dotyczyć produktów konsumenckich w zakresie udzielania zezwoleń na zastosowanie substancji zgodnie z Załącznikiem XIV lub ograniczeń zgodnie z Załącznikiem XVII, a także powiadomienia o substancjach stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) zgodnie z Artykułem 7 lub deklaracji takich substancji zgodnie z Artykułem 33. Producenci i importerzy muszą być świadomi faktu, że standardy REACH podlegają stałym zmianom i uważnie śledzić najnowsze wymagania. 

Poprzez sieć naszych laboratoriów o zasięgu ogólnoświatowym i dzięki wysokim kwalifikacjom naszych specjalistów, firma SGS oferuje kompleksowe usługi zapewniające, że systemy produkcji i dystrybucji wspierają zgodność z rozporządzeniem REACH.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska