Czego szukasz?

Przepisy

Informowanie na bieżąco personelu firmy i całej organizacji o nowelizacji przepisów, wytycznych i norm, które odnoszą się do produktów Twojej firmy, może stanowić prawdziwe wyzwanie.

Istotne jest zrozumienie istniejących wymogów, a posiadanie wiedzy na temat nadchodzących zmian i przewidywanie nowych wymogów może zdecydować o sukcesie lub porażce firmy.

Szkolenia SGS
Nasze rozwiązania szkoleniowe są opracowane przez ekspertów w danej dziedzinie, aby pomóc organizacjom i osobom indywidualnym w podnoszeniu osobistych kompetencji i umiejętności - kluczowych czynników warunkujących zrównoważony rozwój biznesu i przewagę konkurencyjną.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Szkolenie w zakresie przepisów dotyczących wyrobów medycznych jest często niezbędne, by zapewnić kierownictwu pełne zrozumienie implikacji biznesowych nowego rynku lub przepisów, pomóc klientom i konsultantom w napisaniu i wprowadzeniu poprawek do dokumentacji jakościowej, wspomóc gromadzenie dokumentacji technicznej, a także jako wprowadzenie dla nowych pracowników działu jakości lub działu prawnego.

SGS oferuje szkolenia w zakresie wyrobów medycznych dla audytorów, specjalistów ds. jakości, inżynierów ds. zapewnienia zgodności oraz dla pracowników ogólnych, pomagając w ten sposób klientom w poszerzaniu swoich rynków.

Nasi specjaliści pracują na całym świecie, a działalność naszej firmy stanowi międzynarodowy punkt odniesienia dla usług zapewnienia jakości. Jesteśmy również liderem usług audytowych i certyfikacyjnych w wielu branżach i sektorach. Dowiedz się więcej. 

 

Firma SGS posiada obszerną wiedzę na temat zagadnień prawnych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zobowiązujemy się do udostępniania naszym klientom tej wiedzy i doświadczenia w jej stosowaniu w przedsiębiorstwach na całym świecie. Międzynarodowa sieć personelu szkoleniowego czyni z nas idealnego partnera, który może przekazywać Twoim pracownikom aktualne informacje dotyczące zgodności z przepisami.

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska