Czego szukasz?

Zarządzanie odpadami elektronicznymi SGS Renovo

Usługa zarządzania odpadami elektronicznymi oferowana przez SGS, umożliwia zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi za sprawą samofinansującego się, pełnowymiarowego systemu zarządzania odpadami.

Na całym świecie szybko zwiększa się liczba wykorzystywanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co powoduje ogromny wzrost ilości wytwarzanych odpadów elektronicznych. Odpady elektroniczne eksportowane są do krajów, które nie dysponują zasobami umożliwiającymi utylizację samych odpadów ani zarządzanie ich wpływem na zdrowie ludzi i środowisko. Palenie, kruszenie czy składowanie odpadów elektronicznych na składowisku nie rozwiązuje problemu. Z czasem do ekosystemu może uwolnić się ponad 1000 substancji zawartych w odpadach elektronicznych, w tym ołów, kadm i rtęć.

Aby pomóc krajom w zarządzaniu odpadami elektronicznymi, firma SGS opracowała system RenovoTM- samofinansujący się, pełnowymiarowy system zarządzania odpadami. Obejmuje on cały łańcuch rozwiązań, od produkcji poprzez odzyskiwanie, recykling i zrównoważoną utylizację.

Dlaczego warto skorzystać z oferowanego przez SGS systemu zarządzania odpadami elektronicznymi Renovo?

Renovo to wyjątkowe, kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów elektronicznych. System ten obejmuje trzy moduły, zapewniając korzyści z każdego aspektu zarządzania odpadami. Są to następujące moduły:

  1. Inspekcja fizyczna w kraju pochodzenia, w celu zapewnienia, że kraj odbiorcy nie stanie się miejscem składowania niebezpiecznych odpadów. Sprawdzamy, czy eksporterzy nie wysyłają produktów odpadowych do kraju odbiorcy jako innych artykułów, oraz czy produkty odpadowe są zgodne z zasadami i regułami konwencji bazylejskiej.

  2. Stworzenie strumienia dochodu z podatku od zaawansowanego recyklingu (ART), opartego na zasadach „rozszerzonej odpowiedzialności producenta” i „opłaty za zanieczyszczanie” oraz obejmującego cały okres eksploatacji urządzeń. Jeśli kraj klienta nie posiada urzędowego programu zarządzania odpadami, możemy udzielić wsparcia w procesie wdrażania przepisów prawnych umożliwiających pobieranie podatku ART.
     
  3. Zbudowanie i prowadzenie w kraju klienta nowoczesnego zakładu skutecznej utylizacji odpadów przy wykorzystaniu dochodów z ART. Kładziemy nacisk na odzyskiwanie przydatnych artykułów i zmniejszenie ilości niebezpiecznych materiałów wysyłanych na składowiska.

Korzyści z programu zarządzania odpadami elektronicznymi Renovo obejmują:

  • Drastyczne obniżenie ilości toksycznych materiałów przenikających do gleby, wód gruntowych i łańcucha pokarmowego
  • Ograniczenie rozprzestrzeniania się powszechnie występujących chorób, np. za pośrednictwem odpadów szpitalnych czy komarów rozmnażających się na wyrzuconych oponach
  • Pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, wykorzystanie miejscowej siły roboczej oraz nowe możliwości w innych sektorach, takie jak odsprzedaż odzyskanych materiałów lokalnemu i międzynarodowemu sektorowi produkcyjnemu 
  • Zwiększenie świadomości kwestii dotyczących ochrony środowiska i recyklingu, pobudzające do dalszego wzrostu

Wyjątkowe kompetencje do pomocy w rozwiązaniu krajowego problemu odpadów

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, testowania i certyfikacji, dysponującym odpowiednim doświadczeniem i infrastrukturą umożliwiającą realizację dwóch zadań mających zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania odpadami. Zadania te obejmują zapewnienie, że eksportowane towary spełniają wymagania konwencji bazylejskiej w sprawie odpadów elektronicznych, a także skuteczne pobieranie podatku ART. Uwzględniając te zadania w oferowanym systemie zarządzania odpadami elektronicznymi zapewniamy, że jest on skuteczny, samofinansujący i zrównoważony.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Nasze Usługi

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 02-305,

Warszawa,

Polska