Czego szukasz?

Usługi w zakresie monitoringu

Usługi w zakresie monitoringu oferowane przez firmę SGS — pomagamy Ci w zakresie analiz due diligence, kontroli celnej i najlepszych praktyk.

Oferujemy całą gamę niezależnych usług w zakresie monitoringu, mających na celu podniesienie wydajności, zarówno w ramach monitoringu przesyłek podczas kontroli celnej jak i analiz due diligence, czy poprzez przyspieszanie transakcji lub doskonalenie najlepszych praktyk. Rządy na całym świecie koncentrują się na realizacji koncepcji dobrego zarządzania w ramach kształtowania polityki, planowania i egzekwowania prawa. Nasze usługi w zakresie monitoringu stanowią uzupełnienie działań rządów w ramach kontroli, weryfikacji, badań i certyfikacji. Nasze usługi w zakresie monitoringu obejmują:

  • system ACI (Zaawansowane Informacje o Ładunku);
  • monitoring ładunku;
  • monitoring tranzytu;
  • identyfikowalność;
  • zaawansowane informacje handlowe;
  • audyty legalności;
  • inspekcje nieinwazyjne.

Oferujemy pomoc techniczną i środki finansowe, a także dzielimy się naszą fachową wiedzą i danymi z wywiadu handlowego w celu zwiększania konkurencyjności lokalnych rynków, jak również korzystamy z naszych usług w zakresie monitoringu, aby uczestniczyć w procesie równoważenia rozwoju na całym świecie.  

Niezależny monitoring oferowany przez firmę SGS gwarantuje pewność i integralność wszystkich perspektyw rozwojowych Twojej firmy, zwiększając odpowiedzialność, doskonaląc zasady antykorupcyjne i zapewniając zgodność ze skutecznymi systemami prawnymi. Dzięki naszej międzynarodowej reputacji niezależnego lidera w zakresie kontroli, weryfikacji, badań i certyfikacji, uzyskasz właściwą pewność siebie, która umożliwi Twojej firmie wejście na nowe rynki oraz efektywne zwiększenie usprawnień w handlu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska