Czego szukasz?

Downstream

Firma SGS oferuje szereg usług dla sektora downstream, obejmujących analizy, inspekcje, pomiary oraz inne powiązane z nimi usługi, wspierając potrzeby klientów w rafineriach, terminalach, na statkach, barkach, rurociągach, w zakładach przetwarzania gazu, zakładach chemicznych, sieciach dystrybucji detalicznej i nie tylko.

Jako doświadczony dostawca usług dla przemysłu naftowego i gazowego, rozumiemy ciągłe rosnące potrzeby naszych Klientów. Nasze całodobowe usługi dla sektora downstream w przemyśle naftowym i gazowym zapewniają klientom jakość, wydajność, bezpieczeństwo i rentowność usług. Zapewniamy klientom wsparcie w łańcuchu dostaw węglowodorów.

Nasze usługi wspomagają przemysł przerobu ropy naftowej z uwzględnieniem transportu, magazynowania i pomiarów rozliczeniowych produktów naftowych, gazów i produktów przemysłu petrochemicznego w całym procesie, począwszy od odwiertu, poprzez rafinerię, aż po dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

Wykonujemy analizy i inspekcje na następujących surowcach i produktach rafinacji:

 • Ropa naftowa i inne surowce
 • Gaz ziemny, LNG, LPG, NGL
 • Produkty ropopochodne
 • Produkty petrochemiczne
 • Inne produkty

Usługi dla sektora downstream w przemyśle naftowym i gazowym:

 • Rozliczenia ilościowe ładunków
  • Inspekcje, analizy i raportowanie
  • Doświadczenie w dziedzinie statków, zbiorników i rurociągów
  • Przewozy krajowe i międzynarodowe
 • Badania laboratoryjne:
  • Kontrola jakości
  • Outsourcing badań laboratoryjnych
  • Doradztwo, wsparcie badań i rozwoju
  • ASTM, ISO i inne normy branżowe
 • Pomiar i rozliczenie:
  • Usługi terenowe u klienta
  • Kalibracja zbiorników
  • Weryfikacja i naprawa urządzeń pomiarowych
  • Serwis jednostek LACT
 • Dystrybucja i sprzedaż detaliczna:
  • Integralność paliwowa
 • Dodatkowe usługi, doradztwo i rzeczoznawstwo

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

 • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska