Czego szukasz?

Usługi związane z inspekcją i pobieraniem próbek

Najlepszą metodą określania wartości dostaw ładunków masowych jest ocena ilościowa i jakościowa bazująca na bezstronnym pobieraniu próbek i analizie.

SGS cieszy się zaufaniem jako lider w dziedzinie inspekcji handlowych i komercyjnych usług próbobrania od 1878 roku. Jeśli jesteś nabywcą, sprzedawcą lub przewoźnikiem towarów masowych, możemy zmniejszyć Twoje ryzyko handlowe, gwarantując zgodność twoich dostaw z międzynarodowymi normami i specyfikacjami klientów.

Kontrolerzy SGS oraz osoby odpowiedzialne za pobieranie próbek to przeszkoleni profesjonaliści, którzy dbają o Twoje interesy w portach i terminalach na całym świecie. Są to eksperci w każdej dziedzinie inspekcji handlowej, inspekcji wyposażenia, pobieraniu próbek z towarów masowych, pobieraniu próbek z koncentratów oraz w analizie komercyjnej.

SGS dostarcza szeroką gamę niezależnych usług oceny skoncentrowanych na zmniejszaniu Twojego ryzyka oraz weryfikowaniu ilości oraz jakości dostawy. Nasze usługi związane z inspekcją handlową towarów masowych oraz pobierania próbek z tych towarów:

  • usługi związane z ładunkiem i okrętami,
  • kontrola wizualna,
  • pomiar inwentarza zmagazynowanego towaru,
  • usługi kontroli wyposażenia,
  • tradycyjne i mechaniczne pobieranie próbek,
  • analiza komercyjna, 
  • ocena zgodności produktu.

Firma SGS zdobyła światowe uznanie w związku ze swoim profesjonalizmem i rzetelnością. Udzielane przez nas certyfikaty są rozpoznawane przez kupców i sprzedawców towarów masowych oraz w międzynarodowej społeczności finansowej. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, dlaczego SGS może wspierać Twoje interesy w portach i centrach logistycznych na całym świecie.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska