Czego szukasz?

Zarządzanie jakością

Szkolenie w zakresie systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych i audytów ISO 13485 jest często potrzebne, by pomóc klientom i konsultantom w tworzeniu nowych lub zmianie udokumentowanych systemów jakości, szkoleniu audytorów wewnętrznych, szkoleniu audytorów dostawców, a także jako wprowadzenie do przepisów dla nowych pracowników działu zapewnienia jakości. Całe szkolenie z tych dziedzin będzie oparte na normie ISO 13485:2003 - wyroby medyczne - systemy zarządzania jakością. Wymogi do celów regulacyjnych, ale może dodatkowo obejmować wymogi dotyczące systemów jakości wynikające z odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych.

Zapewnienie, że jakość pozostaje priorytetem przez cały proces opracowywania i produkcji wyrobów medycznych wymaga nie tylko stworzenia systemów zarządzania jakością i powiązanej dokumentacji, lecz także przestrzegania wprowadzonych standardów zarządzania jakością przez wszystkich pracowników i całą sieć dostawców. Oferowane przez SGS szkolenie w zakresie zarządzania jakością dla wyrobów medycznych pomaga utrwalić w przedsiębiorstwie wewnętrzne i zewnętrzne procedury oraz standardy zarządzania jakością.

Cele naszych kursów szkoleniowych są różne - od zrozumienia podstaw standardów do rozwoju kompetencji zawodowych audytorów.

Nasi instruktorzy są ekspertami nie tylko w dziedzinie najnowszych metod szkolenia, lecz także w dziedzinie rozwoju przepisów zarządzania jakością, takich jak ISO 13485 i ISO 9001 oraz innych przepisów lokalnych w takich regionach jak Europa, Stany Zjednoczone, Hongkong, Chiny, Tajwan, Chiny i Japonia, dzięki czemu mogą pomóc Twojemu przedsiębiorstwu w spełnieniu standardów zarządzania jakością oczekiwanych na rynkach międzynarodowych.

Oferowane przez SGS programy szkoleniowe są całkowicie elastyczne i mogą zostać dostosowane, by wypełnić dowolne luki wiedzy lub umiejętności zidentyfikowane podczas audytu analizy luk poprzedzającego szkolenie. Szkolenia mogą mieć format ogólnodostępnych kursów lub programów wewnętrznych dla pracowników i dostawców przedsiębiorstwa. Niezależnie od typu stworzonego przez nas programu, naszym celem zawsze pozostaje zapewnienie, że jakość produktów Twojego przedsiębiorstwa nie ucierpi wskutek braku zrozumienia standardów, jakie należy osiągnąć, zanim produkt zostanie wprowadzony na rynek w danej części świata.

Eksperci SGS mogą doradzić, jaki program spełnia potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstwa w aktualnej sytuacji. Zlecając nam przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania jakością, Twoje przedsiębiorstwo skorzysta z wiedzy i umiejętności, które przyniosły już znaczące korzyści przedsiębiorstwom na całym świecie.

Szukasz czegoś konkretnego?

Szukaj w {tagach}

Aktualności i spostrzeżenia

Skontaktuj się z nami

  • SGS Poland Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 3,

, 01-248,

Warszawa,

Polska