Czego szukasz?

Rzetelność w SGS

Rzetelność stanowi podstawę działalności firmy SGS. Budowanie zaufania wśród klientów i interesariuszy jest kluczem do sukcesu firmy i jej pracowników.

Jako liderzy w swojej branży stawiamy sobie wymóg przestrzegania najwyższych standardów profesjonalnego postępowania. Kodeks Rzetelności firmy SGS definiuje główne zasady profesjonalizmu obowiązujące w SGS i stanowi wyraz wartości wyznawanych przez naszą firmę, jej oddziały, a także spółki zależne.

Jesteśmy zaangażowani w kulturę, w której kwestie uczciwości i etyki zawodowej mogą być podnoszone i otwarcie dyskutowane. Zapewniamy naszym pracownikom i innym interesariuszom, występującym w imieniu naszej firmy lub ją reprezentujących, wytyczne i wsparcie w zrozumieniu Kodeksu oraz w podejmowaniu właściwych decyzji w przypadku dylematów etycznych.

W postępowaniu z klientami, współpracownikami, dostawcami i społecznościami, w których prowadzimy działalność, rzetelność jest jedynym sposobem ochrony naszej renomy na rynku. Jest to obowiązek spoczywający na wszystkich pracownikach firmy SGS.

Olivier Merkt

SGS jest pierwszą firmą inspekcyjną, która wprowadziła dla swoich pracowników globalny program szkoleń z zakresu rzetelności.

Istniejący w grupie SGS program zachowania zgodności z przepisami, oparty na Kodeksie Rzetelności, ma na celu zapewnienie stosowania najwyższych standardów rzetelności we wszystkich aspektach naszej działalności na całym świecie, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.

Nasz coroczny program szkoleniowy w zakresie rzetelności stanowi okresowe odświeżenie zasad Kodeksu i jest prowadzony przez każdego przełożonego i kierownika odpowiedzialnego za personel. W celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy co roku kończą szkolenie, udział w nim jest rejestrowany. Prowadzone są również specjalne szkolenia w zakresie rzetelności dla przełożonych i kierowników.

Uzupełnieniem corocznego szkolenia w zakresie rzetelności jest interaktywny program e-learningowy, który przekłada ogólne zasady zawarte w Kodeksie na potencjalne przypadki mogące wystąpić w poszczególnych oddziałach firmy SGS. Dostępny w internecie w języku angielskim i ponad 20 innych językach, jest wykorzystywany jako szkolenie ciągłe oraz przez nowych pracowników w ramach ich wprowadzenia.

Dyrektor ds. Zgodności odpowiada za wdrożenie procedur regulujących etyczne postępowanie pracowników i konsultantów, jak również za przeprowadzenie dochodzenia w przypadku domniemanego, niezgodnego z przepisami działania pracowników. Wyznacza również standardy rzetelności, których oczekujemy od naszych partnerów biznesowych. Domniemane naruszenie Kodeksu należy zgłosić dzwoniąc pod numer infolinii w zakresie rzetelności, wypełniając zgłoszenie online bądź wysyłając je faksem albo pocztą elektroniczną. W ten sam sposób można także uzyskać poradę.

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju (wcześniej znany jako Komitet ds. Postępowania Zawodowego) to Komitet Rady Dyrektorów SGS SA, który sprawuje ostateczny nadzór nad kwestiami zgodności dotyczącymi Grupy SGS. Czuwa on nad wdrożeniem Kodeksu Rzetelności w naszej firmie i udziela kierownictwu porad we wszystkich kwestiach dotyczących etyki w biznesie. Zatwierdza również zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji oraz korzystania z usług niektórych dostawców uznanych za obarczonych wysokim ryzykiem.

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju składa się z następujących członków:

  • Przewodniczący Rady Dyrektorów: Calvin Grieder
  • Członkowie rady:
    • Sami Atiya
    • Ian Gallienne

Dyrektor ds. Zgodności, Olivier Merkt, podlega Komisji we wszystkich sprawach związanych z zachowaniem zgodności z przepisami. We wszystkich zebraniach Komisji bierze udział Dyrektor Generalny. W razie potrzeby Komisja może poprosić o obecność innych członków Zarządu lub pracowników grupy.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami

  • SGS Société Générale de Surveillance SA

,

Zurich,

Szwajcaria