Contact

Waar bent u naar op zoek?

Social Systems Lead Auditor-training

De Social Systems Lead Auditor-training van SGS geeft u de vaardigheden en kennis die nodig is om sociale systemen te auditen volgens de SA 8000-vereisten.

Leer hoe u het ontwerp, de implementatie en de verbetering beoordeelt van de sociale systemen van uw organisatie volgens de eisen van SA 8000.

Waarom kiezen voor Social Systems Lead Auditor-training van SGS?

De cursus biedt u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te beoordelen of een organisatie de specificaties voor maatschappelijke verantwoordelijkheid naleeft volgens SA 8000 en ISO 19011.

Deelnemers die deze cursus hebben voltooid, kunnen:

 • De potentiële sociale en ethische kwesties begrijpen waarmee organisaties en auditors worden geconfronteerd, net als de toepasselijke conventies, specificaties, gedragscodes en andere initiatieven
 • Toelichting geven bij de rol van de auditor tijdens de planning, rapportage en opvolging van een audit van sociale systemen in overeenstemming met ISO 19011
 • De SA 8000-vereisten begrijpen bij het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van audits van sociale systemen volgens de ISO 19011-norm

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Achtergrond van sociale verantwoordelijkheid 
 • Inleiding tot SA 8000 
 • Taken van en eisen aan een auditor 
 • Procedure en fasen van een audit 
 • Interpretatie van sociale kwesties in SA 8000 
 • Vereisten voor managementsystemen 
 • Audits beoordelen en rapporteren

Deze cursus is gecertificeerd door het CQI/IRCA 17270-PR 334.

Criteria om de cursus te voltooien

Cursisten die slagen voor het examen en de permanente evaluatie ontvangen een certificaat van voltooiing, dat voldoet aan de formele certificeringseisen voor wie als CQI/IRCA interne auditor of lead auditor gecertificeerd wil worden. Dit certificaat is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van de laatste cursusdag.

Neem contact met ons op en laat u nader informeren over onze Social Systems Lead Auditor-trainingen.

Verwante diensten

 • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland