Contact

Waar bent u naar op zoek?

Social Systems Internal Auditor-training

Deze training is bedoeld om u de kennis en de vaardigheden bij te brengen voor het uitvoeren van interne audits op systemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Deelnemers aan deze cursus worden verondersteld bekend te zijn met de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en met de SA 8000-norm. Deze achtergrondkennis kan worden opgedaan in de Social Management Systems Awareness-training.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • Omschrijven wat de verantwoordelijkheden van een interne auditor zijn en welke rol een interne audit vervult bij het onderhouden en verbeteren van beheersystemen in overeenstemming met SA 8000 en ISO 19011.
  • Uitleggen welke principes, procedures en technieken worden gebruikt bij het aangeven en omgaan met de diverse aspecten van een SMS, en de betekenis daarvan voor de SMS-auditor.
  • Een plan voor een interne audit opstellen, audit-informatie verzamelen via observatie, interviews en steekproefsgewijs documenten en dossiers kunnen natrekken
  • Feitelijke verslagen schrijven die tot verdere verbetering van de doelmatigheid van het beheersysteem kunnen bijdragen.
  • Suggesties aandragen voor het controleren van de effectiviteit van corrigerende maatregelen

De training bestaat uit presentaties, workshops en rollenspeloefeningen.

Neem nu contact op en ontdek welke voordelen een Social Systems Internal Auditor-training nog meer biedt.

Verwante diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland