Contact

Waar bent u naar op zoek?

Ruim- en luikinspecties

Kopers of verkopers kunnen voorafgaand aan het laden een ruiminspectie door SGS bestellen. Dit verschaft beide betrokken partijen de zekerheid dat de lading niet besmet wordt door materiaal dat zich al in het ruim bevindt of aangetast wordt door bepaalde tekortkomingen van het schip. Onze inspecteurs fotograferen, documenteren en rapporteren elke afwijking die zij aantreffen. Na voltooiing van de beoordeling geven wij een internationaal erkend inspectiecertificaat af.

Ruiminspecties

Een inspecteur van SGS controleert of het scheepsruim klaar is voor de inname van lading. Onze ruiminspecties houden rekening met een aantal factoren dat van invloed kan zijn op de kwaliteit van uw lading. Onze vakkundige, ervaren inspecteurs:

  • Stellen zeker dat het ruim vrij is van roestdeeltjes of verfresten die uw lading zouden kunnen vervuilen of verkleuren.
  • Bieden de zekerheid dat het ruim ontdaan is van restanten van eerdere lading, met inbegrip van ontoegankelijke zones.
  • Bekijken of er houten scheidingswanden zijn of stuwhout dat zou kunnen reageren met de lading en als gevolg ontbranden.
  • Bestuderen het logboek van het schip om te zien of eerdere vracht eventueel stoffen bevat die uw lading in gevaar kunnen brengen.
  • Besteden speciale aandacht aan voorgaande ladingen die zaad of graan bevatten, wat zou kunnen leiden tot consequenties die voortvloeien uit quarantaine-eisen.
  • Controleren of er tekenen zijn van vocht of eerdere waterschade in het ruim of de kielruimte.

Luikinspecties

Ontoereikende luiksluitingen en veiligheidsmaatregelen zijn verantwoordelijk voor een groot percentage gebreken en afwijzingen van ladingen. Luikinspecties door SGS bieden bewijs dat de toestand van de luiken geen gevaar voor de lading inhoudt. Onze inspecteurs:

  • Doen visuele inspecties aan afdekluiken bij vertrek en aankomst naar waterdichtheid en juist functioneren.
  • Bekijken of er duidelijke beschadigingen, gaten of lekken zijn die de kwaliteit van uw lading in gevaar kunnen brengen.
  • Voeren kalk-, spuit- en ultrasone lekdetectietests (ULD) uit voor objectieve beoordeling en controle.

Volledige, onafhankelijk uitgevoerde luik- en ruiminspecties zijn commerciële inspectiediensten die door SGS worden aangeboden, een betrouwbare marktleider in het beheer van bulkladingen.

Ruim- en luikinspecties maken deel uit van een groter servicepakket dat SGS u aanbiedt om te waarborgen dat de lading die u verscheept in dezelfde staat aankomt als toen deze werd geladen.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland