Contact

Waar bent u naar op zoek?

ISO 14064 – Broeikasgassenboekhouding en -controle

Uw organisatie kan hier eveneens gebruik van maken bij het opereren binnen de emissiehandel. Bel onze deskundigen vandaag nog voor meer informatie.

SGS kan een audit bij uw organisatie conform ISO 14064 deel 1 en 2 uitvoeren ter controle van de uitstoot en reductie van uw broeikasgassen. Het opereren volgens deze internationale norm verhoogt uw geloofwaardigheid op de markt en toont uw betrokkenheid aan bij milieubewust handelen. Een controle door onze deskundigen is een garantie dat uw assessments en rapportages onafhankelijk worden uitgevoerd.

De ISO 14064-norm bestaat uit drie delen:

 • Deel 1 – specificeert vereisten voor het ontwerp en de ontwikkeling van BKG-inventarissen op organisatie- of unitniveau
 • Deel 2 – specificeert vereisten voor hoeveelheidsbepalingen, bewaking en rapportage van reductie van emissies en afvoertoenames uit projecten wat betreft broeikasgassen, en
 • Deel 3 – biedt vereisten en richtlijnen voor de uitvoering van bekrachtiging en controle op BKG-informatie (en is van toepassing op controlerende organisaties zoals SGS)

Als u de ISO 14064-norm binnen uw organisatie implementeert, bent u in staat om:

 • Consistentie, transparantie en geloofwaardigheid te bevorderen wat betreft BKG-hoeveelheidsbepalingen, -bewaking, -rapportage en -reductie
 • Aansprakelijkheden, voordelen en risico's in verband met broeikasgassen te identificeren en te beheren
 • De handel met emissierechten of tegoeden voor broeikasgassen te vereenvoudigen
 • Het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van vergelijkbare en consistente BKG-plannen of programma's te ondersteunen
 • Solide interne mechanismes te ontwikkelen voor hoeveelheidsbepalingen, beheer en rapportage wat betreft BKG-emissies
 • Vetrouwen bij uw belanghebbenden op te bouwen
 • De ontwikkeling en implementatie van BKG-managementstrategieën en toekomstplannen van de organisatie te vereenvoudigen
 • De mogelijkheid te bieden om prestaties en vooruitgang bij de reductie van BKG-emissies en/of de toename van BKG-afvoer te traceren

De BKG-emissies van uw organisatie te meten, rapporteren en controleren met ISO 14064-controles door SGS. Bel ons nu voor een plan dat past bij uw onderneming.

ISO 14064 voorziet industrieën en overheden van een aantal instrumenten om programma's te ontwikkelen die gericht zijn op reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Verwante diensten

 • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland