Contact

Waar bent u naar op zoek?

Controleur, huur- en ligtijden

Onze maritieme diensten zijn wereldwijd gestandaardiseerd en beheerd en onze controleurs en inspecteurs worden gerespecteerd in havens en terminals over de hele wereld. Controleurs en huur- en ligtijddiensten zijn twee diensten die SGS levert aan de scheepvaart en commerciële transportindustrie.

Controleur

Een controleur van SGS vertegenwoordigt u en uw belangen bij het laden en lossen in elke haven of terminal ter wereld. Hij is uw belangrijkste schakel tussen het schip, terminal operators en externe controleurs. Onze controleurs werken effectief, want zij beschikken over grondige kennis van plaatselijke activiteiten en procedures aan land. Onze onafhankelijke controleurs ter plaatse hebben grote ervaring met maritieme logistiek en kunnen rekenen op de ondersteuning van het wereldwijde netwerk van SGS.

SGS biedt uitstekende kennis van zaken van een aantal functies, waaronder:

  • Toezicht op laad- en losactiviteiten om ervoor te zorgen dat deze op tijd en efficiënt uitgevoerd worden
  • Garanderen dat veiligheidsprocedures altijd worden opgevolgd
  • Het beheer van ligtijden
  • Controle of alle milieuwetten en -reguleringen worden nagekomen
  • Het invullen van alle papierwerk en documentatie
  • U op de hoogte houden van de voortgang van uw zending en u informeren over eventuele problemen

Diensten tijdens huur en ligtijden

Of u nu de eigenaar bent of de charterer, het is essentieel om een gedegen, fatsoenlijke documentatie van de staat van het schip te hebben aan het begin en het einde van de charterovereenkomst. Deze informatie is van doorslaggevend belang bij geschillen over de toestand en het onderhoud van het schip na afloop van de charterperiode.

De maritieme controleurs van SGS vertegenwoordigen u. Ze inspecteren uw schip vóór aanvang van de charterperiode. Ze onderzoeken de uitrusting aan boord en registreren de toestand ervan en de staat van onderhoud. Aan het einde van de charterperiode worden het schip, de documenten en alle noemenswaardige veranderingen opnieuw geïnspecteerd. Vervolgens ontvangen alle betrokken partijen bij de charter gedetailleerde rapportage. De rapportage kan een belangrijk onafhankelijk bewijsstuk zijn dat uw belangen kan beschermen in het geval van een geschil over de staat van onderhoud of de toestand van een schip na afloop van een charterperiode.

Onafhankelijke controleurs en huur- en ligtijddiensten zijn commerciële inspectiediensten die SGS, veelgevraagd marktleider in handelsdiensten met bulklading, aanbiedt.

SGS is wereldwijd marktleider in maritieme logistiek en handelsdiensten.

Verwante diensten

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland