Contact

Waar bent u naar op zoek?

Due diligence milieu-audits

Met een due diligence milieu-audit van SGS kunt u nagaan welke milieuverplichtingen u bij de aankoop van nieuw vastgoed aangaat. Onze audit-verslagen bieden u het onafhankelijke beoordelingsadvies dat u hiervoor nodig hebt.

Een due diligence milieu-audit kan nuttige diensten bewijzen bij de aankoop van een terrein of pand dat bij eerder industrieel gebruik vervuild kan zijn. Onze milieubeoordeling geeft u een indruk van mogelijke vervuilingsproblemen met een locatie en van eventuele milieuverplichtingen waarmee u bij de waardebepaling van de plek rekening moet houden. Ook onderzoeken we welke schadeloosstellingen u mogelijk te wachten staan, zoals die in verband met commerciële vastgoedtransacties, en bekijken welke mogelijkheden tot sanering u hebt, indien nodig.

Onze Dienstverlening

Afvalverwerking

Analyse van afval

Asbest en andere natuurlijke minerale vezels

Asbestbeheer

Asbestidentificatie

Ballastwaterbemonstering

Beheer afgegraven grond

Bepaling van CPT-diepsonderingen

Bestratingstechniek

Bodemverontreinigingsonderzoek

BS 8555 - Certificering - Implementatie van milieubeheerssystemen

Diffuse emissieonderzoeken

Diffuse emissies

Drink- en proceswateronderzoeken

Due diligence milieu-audits

Dynamische penetratietesten

Ecotoxicologieonderzoeken

ETI-audits

Geluids- en trillingsonderzoeken en -modellering

Geluidscontrole

Geotechnische onderzoeken

Geurmeting en -monitoring

Grondwater- en hydrogeologische onderzoeken

Grondwaterputten

Herverpakking van gevaarlijke afvalproducten

ISO 14001-norm: certificering milieubeheersysteem

ISO 14064 – Broeikasgassenboekhouding en -controle

Kwaliteit binnenmilieu

Laboratoriumanalyses

Microbiologische, bacteriologische en ecotoxicologische onderzoeken

Milieuboringen

Milieugegevensbeheer

Milieuvergunningen en toezicht op regelnaleving

Monitoring van elektromagnetische velden

Monstername van bodem en sediment

Onderzoek naar milieu- en maatschappelijke effecten

Onderzoeken afvalwaterzuivering

Onderzoeken en modellen lucht- en geurverspreiding

Oppervlaktewateronderzoeken

PANDA Typetesten

Permeabiliteitstesten

Plaatbelastingstesten

Pomp- en traceertests

Recycling van bijzondere elektronica

Risicobeoordeling volksgezondheid

Risicoëvaluatie grondwatervoorraden

Risisocobeoordeling voor ecosystemen en biotopen

Schrootanalyse

SMETA-audits.

Stortplaatsbeheersonderzoeken

Subsidentiemonitoring

Tankinspecties

Uitbesteding laboratorium

Uitloogtesten voor bouwmaterialen

Veiligheidsonderzoeken

Op zoek naar iets specifieks?

Zoeken binnen Due diligence milieu-audits

Met ons wereldwijde netwerk van milieuonderzoeksdeskundigen bent u verzekerd van een professionele ondersteuning van u en uw bedrijf. Omdat wij niet financieel afhankelijk zijn van productie- of handelspartners kunnen we onafhankelijke en onpartijdige expertise garanderen.

Doe uw voordeel met onze unieke kennis van milieuwetgeving en ervaring met het uitvoeren van milieu-audits, certificering, bemonstering en analyse. Wij bieden innovatieve oplossingen voor problemen met verontreinigde terreinen of panden, met de garantie dat uw bedrijfsplannen met hoogst mogelijke betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Neem vandaag nog contact op met onze milieuonderzoeksdeskundigen voor meer informatie.

  • SGS Nederland B.V.

Malledijk 18,

, 3208 LA,

Spijkenisse, Nederland