Contact

Waar bent u naar op zoek?

Zuid-Korea – KC-speelgoedcertificering

Speelgoed dat in Zuid-Korea op de markt wordt gebracht moet voldoen aan KC-certificering volgens het zelfregulerende veiligheidscontrolesysteem ('Self-Regulatory Confirmation System') conform de wet op kwaliteits- en veiligheidsbeheer voor industriële producten. Alleen speelgoed dat aan deze eisen voldoet en is voorzien van het Koreaanse KC-keurmerk mag worden verhandeld.

Samenwerking met SGS garandeert dat u veilig speelgoed op de markt brengt conform de Zuid-Koreaanse regelgeving. Met onze kennis en ervaring kunnen we binnenlandse fabrikanten en importeurs ondersteunen bij het uitvoeren van efficiënte en professionele testen en certificeringen.

Wat houdt KC-certificering volgens het zelfregulerende veiligheidscontrolesysteem in?

  1. De binnenlandse fabrikant of importeur richt zich tot een productcertificeringsinstantie
  2. Het speelgoed wordt vervolgens getest door een laboratorium dat is goedgekeurd door de Koreaanse instanties
  3. Bij positieve beoordeling van het speelgoed ontvangt de fabrikant of importeur het veiligheidsbevestigingsnummer (het kennisgevingsnummer) Geregistreerd speelgoed moet zijn voorzien van het KC-keurmerk conform het zelfregulerende veiligheidscontrolesysteem

Neem contact op met SGS voor meer informatie met betrekking tot de veiligheidseisen die van toepassing zijn op speelgoed dat u in Zuid-Korea op de markt wilt brengen.

Met de KC-speelgoedcertificering door SGS weet u zeker dat uw speelgoed voldoet aan de eisen voor verkoop en distributie op de Zuid-Koreaanse markt.

Verwante diensten

Other Services