Contact

Waar bent u naar op zoek?

WRAP-audits

Als geaccrediteerde Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) monitor met meer dan 10 jaar ervaring, is SGS de ideale partner om u te helpen bij de uitvoer van een WRAP-audit. Hiermee controleert u uw naleving van de WRAP-principes over wettelijke, humane en ethische fabricage

WRAP is een onafhankelijke organisatie zonder winstbejag toegewijd aan de promotie en certificering van wettelijke, humane en ethische fabricage in de wereld.

WRAP werd in 2000 opgericht en is het grootste certificeringsprogramma voor arbeid en milieu voor de fabricage en verwerking van arbeidsintensieve consumptieproducten. WRAP wordt ondersteund door 25 internationale handelsverenigingen, inclusief de International Apparel Federation, die 36 nationale verenigingen en meer dan 15.000 individuele bedrijven vertegenwoordigt.

De WRAP-principes behandelen basisnormen over arbeidspraktijken, fabriekscondities en naleving van milieu- en douanewetten. Ze bestaan uit 12 elementen:

 • naleving van de wet en werkplekvoorschriften
 • verbod op dwangarbeid
 • verbod op kinderarbeid
 • verbod op pesterijen of misbruik
 • vergoedingen en voordelen
 • werkuren
 • vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling
 • gezondheid en veiligheid
 • verbod op discriminatie
 • milieu
 • naleving van douanewetten
 • beveiliging

Het WRAP-certificeringsproces

Certificering kan worden toegekend voor zes maanden of voor 1 tot 2 jaar, afhankelijk van de definitieve auditresultaten en de duur dat de faciliteit de certificering heeft gehad.

Stap 1 Aanvraag De fabrikant neemt eerst contact op met WRAP voor een auditverzoek en stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug en het honorarium om het certificeringsproces te starten.
Stap 2Zelfbeoordeling De faciliteit moet algemeen aanvaarde internationale werkpleknormen aannemen, alsook lokale wetten en werkplekvoorschriften volgens de procedures beschreven in het WRAP-handboek en bewijs leveren dat deze minstens 45 dagen ingevoerd zijn (niet minder dan 90 dagen voor nieuwe aanvragers)
Stap 3Toezicht: De faciliteit kiest vervolgens een door WRAP geaccrediteerd auditbedrijf en neemt daar contact mee op voor een audit. Het rapport en de aanbevelingen worden naar de faciliteit en WRAP verzonden.
Stap 4Evaluatie: Het personeel van WRAP brengt de faciliteit op de hoogte van bepaalde procedures die moeten worden gecorrigeerd en de monitor voor een bijkomende inspectie en rapport of kan aanbevelen aan de certificeringsraad om de fabriek te certificeren.
Stap 5Certificering: De certificeringsraad bestudeert de aanbeveling van het personeel, inclusief het monitorrapport en houdt een stemming om certificering toe te kennen of te weigeren.

SGS heeft door WRAP geaccrediteerde auditors in de belangrijkste landen en we kunnen consistente monitoring en rapportage bieden om certificeringsaanbevelen te ondersteunen. Met meer dan 10 jaar ervaring in WRAP audits, kunnen wij u door het proces helpen en tegelijkertijd verzekeren dat professionele auditnormen worden nageleefd.

Ontdek hoe een WRAP-audit van SGS u en uw toeleveranciers kan helpen ethische handelsvoorschriften na te leven.

 • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Andere diensten