Contact

Waar bent u naar op zoek?

Volledige SVHC-screening

Communicatie over stoffen die volgens REACH als zeer riskant zijn aangeduid (substances of very high concern, of SVHC) is verplicht voor bedrijven met betrekking tot alle elektrische en elektronische (E&E) producten die binnen de EU op de markt worden gebracht wanneer het aandeel van deze stoffen meer dan 0,1% g/g bedraagt. U moet tenminste de naam van de gevaarlijke stof doorgeven. Als een consument dit verlangt, moet u alle informatie over een veilig gebruik van de stof verstrekken. Bedraagt de totale hoeveelheid zeer zorgwekkende stoffen in hun producten meer dan 1 ton per jaar dan moeten importeurs dit ook melden bij het Europese Agentschap voor chemische stoffen.

Met ons programma voor de grondige screening van SVHC-stoffen beperkt u het risico dat u niet aan de normen voor de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in uw E&E-artikelen voldoet tot een minimum.

Hoe werkt dit programma?

SVHC's kunnen bewust in consumentenproducten worden verwerkt of er ergens in de toeleveringsketen of het fabricageproces onbedoeld of per ongeluk in terechtkomen. Laboratoriumanalyses geven uitsluitsel over de aard en de concentratie van een gevaarlijke stof en kunnen een bedrijf zo helpen aan de REACH-regelgeving voor SVHC's te voldoen.

Wij bieden u geheel op uw behoeften afgestemde analyses en controleren stoffen voor u die:

  • op de kandidatenlijst staan 
  • voorkomen op de autorisatielijst (REACH Bijlage XIV)
  • in het Register van intenties voorkomen 

Onze SVHC-diensten

Omdat niet alle SVHC's in elk product voorkomen, kunnen we u helpen de testeisen met ons SVHC High Risk Screening-programma te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Wij combineren gegevens uit de literatuur met onze eigen ervaringen om zo alle in een bepaald product aanwezige SVHC's te identificeren. Het resultaat is een kosteneffectieve, intelligente en weloverwogen evaluatiestrategie die onze cliënten in staat stelt hun E&E-consumentenproducten te waarborgen.

Anders dan bestaande analysemethoden is ons SVHC Evaluation Analysis-programma een specifiek op productmaterialen toegespitste statistische evaluatie in combinatie met de gebruikelijke toelatingstests. Deze analyseservice is gebaseerd op onze eigen SVHC-onderzoeksdata én op informatie die uit uw toeleveringsketen afkomstig zijn.

Waarom SGS?

Onze E&E-deskundigen zijn onafhankelijk en innovatief die werken met de allernieuwste faciliteiten en technologie en met hun diensten echte waarde aan de activiteiten van uw bedrijf toevoegen.

Voor meer informatie over onze SVHC-screening kunt u altijd terecht bij een SGS-vestiging in uw regio.

Volledige screening van zeer zorgwekkende stoffen (substances of very high concern, SVHC) door SGS laboratoria om dergelijke stoffen te identificeren en te kwantificeren zodat bedrijven aan hun REACH-verplichtingen kunnen voldoen.
  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services