Contact

Waar bent u naar op zoek?

Verzekering duurzaamheidsverslaggeving (SRA)

Met een onafhankelijke controle van dergelijke verslagen aan de hand van internationale eisen, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) en de AA 1000 Accountability Principles (2018) bewijst een organisatie haar verantwoordelijkheid jegens klanten en belanghebbenden op dit punt. Een dergelijke controle garandeert ook dat alle gepubliceerde maatschappelijke en milieu-informatie accuraat en correct is.

De SGS-aanpak voor het controleren van de duurzaamheidsverslaggeving is een flexibel model. Centraal staan SGS-protocollen die zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen voor het controleren van Corporate Sustainability Reporting (CSR) en niet-financiële gegevens, met een reeks optionele modules om aan uw specifieke vereisten te voldoen.

Elementaire controles

Deze dienst is bedoeld voor organisaties die via externe controles zekerheid wensen over geselecteerde, materiële datasets en niet over de rapportageprincipes. De elementaire controle biedt een gemiddeld niveau van zekerheid, gelijk aan de beperkte mate van zekerheid volgens ISAE 3000.

GRI-controles

Deze service is ideaal voor organisaties die de GRI-normen gebruiken als leidraad voor hun rapportageprocessen. De gegevens worden gecontroleerd op basis van de ISAE 3000-norm. SGS is een organisatorische stakeholder van GRI.

AA1000-opties

Deze optie is bij uitstek geschikt voor organisaties die in het verleden reeds MVO- en milieuverslagen hebben uitgebracht. Dit houdt in dat u klaar bent uw verslagen op bereik en compleetheid te laten controleren, evenals de procedures volgens welke ze zijn opgesteld. SGS is een verzekeringsleverancier met AA1000-licentie.

Controle-timingopties

  • Pre-assurance – laat u toe om de nodige verbeteringen aan te brengen om de gegevens in latere controles op te nemen. Dit kan op elk moment plaatsvinden, omdat de nadruk ligt op onderzoek om de systemen voor het verzamelen, valideren en rapporteren van gegevens te begrijpen, analyseren en testen.
  • Alleen hiaatanalyse – de GRI- en AA1000-opties kunnen op elk moment worden uitgevoerd als aparte hiaatanalyse; het resultaat is in dat geval een intern verslag voor het management, maar geen controleverklaring.
  • Einde rapportagecyclus – in dit geval wordt de controle grotendeels uitgevoerd nadat het verslag in concept is geschreven, maar nog niet gepubliceerd is
  • Tijdens de verslagleggingscyclus – voor organisaties met goed geïntegreerde systemen kan het controleproces worden gepland voor verschillende fasen van de verslagleggingscyclus zodat specifieke rapportagemomenten gecontroleerd kunnen worden.

Versterk het vertrouwen dat belanghebbenden in u stellen en laat een krachtig signaal naar de markt uitgaan omtrent de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van uw bedrijf. SRA-diensten zorgen voor de transparantie en geldigheid van de informatie die u openbaar maakt en stellen u in staat om de interne rapportageprocessen en -procedures te versterken om de geloofwaardigheid van toekomstige rapporten te waarborgen.

Wij hebben grote ervaring met het organiseren en succesvol uitvoeren van grootschalige, complexe internationale projecten. Dankzij onze aanwezigheid in elke afzonderlijke regio ter wereld spreken onze medewerkers de taal en begrijpen de cultuur van de plaatselijke markt en opereren wereldwijd op consequente, betrouwbare en effectieve wijze.

Nu steeds meer bedrijven verslag uitbrengen van hun prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dringen beleggers, de media, overheden en niet-gouvernementele organisaties ook steeds meer aan op een onafhankelijke controle van de rapportage .
  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Andere diensten