Contact

Waar bent u naar op zoek?

Verplichtingen van de fabrikant, importeur en distributeur

Deze richtlijn geeft een duidelijk overzicht van de verplichtingen van fabrikanten, importeurs, distributeurs en gemachtigden (mits formeel door de fabrikant aangewezen). Het is van cruciaal belang dat alle partijen weten wat hun precieze rol en verplichtingen zijn binnen de toeleveringsketen.

Vanuit strategische locaties over de hele wereld kunnen onze experts op het gebied van speelgoedveiligheid u helpen te voldoen aan uw verplichtingen bij het leveren of inkopen van speelgoed.

Verplichtingen van de fabrikant:

 • Waarborgen dat speelgoed aan de essentiële veiligheidseisen voldoet
 • Uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen voor het identificeren van mogelijke risico's die aan speelgoed kleven
 • Opstellen van technische documentatie, en deze tien jaar bewaren
 • Opstellen van een EG Verklaring van Overeenstemming, en deze tien jaar bewaren
 • Waarborgen van de productiecontroleprocessen
 • Waarborgen dat al het speelgoed is voorzien van een type-, partij-, serie- of modelnummer, of andere unieke kenmerken
 • Aanduidingen van naam, geregistreerde handelsnaam/geregistreerd handelsmerk en contactadres
 • Waarborgen dat het speelgoed is voorzien van een handleiding en veiligheidsinformatie in de juiste taal

Verplichtingen van de importeur:

 • Waarborgen dat uitsluitend speelgoed dat aan de eisen voldoet op de markt komt
 • Waarborgen dat de fabrikant de toepasselijke conformiteitsbeoordelingen heeft uitgevoerd
 • Waarborgen dat de fabrikant het speelgoed van de technische documentatie en etikettering heeft voorzien
 • Aanduidingen van naam, geregistreerde handelsnaam/geregistreerd handelsmerk en contactadres op het speelgoed
 • Waarborgen dat het speelgoed is voorzien van een handleiding en veiligheidsinformatie in de juiste taal
 • Bewaren van de EG Verklaring van Overeenstemming (tien jaar)

Verplichtingen van de distributeur:

 • Waarborgen dat uitsluitend speelgoed op de markt wordt gebracht dat aan de toepasselijke vereisten voldoet
 • Controleren van de CE-markering, de EG Verklaring van Overeenstemming, de relevante documentatie, de waarschuwingen in de toepasselijke taal/talen, het type- en partijnummer, en de naam en het adres van de fabrikant en importeur

Officieel zijn de belangrijkste rollen volgens de EU-speelgoedrichtlijn als volgt:

 • Fabrikant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die speelgoed vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dit speelgoed onder zijn naam of merknaam verhandelt.
 • Gemachtigde: een in de EU gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd om namens hem specifieke taken te vervullen.
 • Importeur: iedere in de EU gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die speelgoed uit een derde land in de EU in de handel brengt.
 • Distributeur: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen – maar niet de fabrikant of importeur – die speelgoed op de markt aanbiedt.

Waar in Europa u uw speelgoed ook verkoopt, kan SGS u helpen aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Neem vandaag nog contact op met uw plaatselijke SGS-vestiging voor advies over compliance met de EU-speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.

SGS adviseert fabrikanten, importeurs en distributeurs over hun verplichtingen volgens de EU-speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.

Verwante diensten

Other Services