Contact

Waar bent u naar op zoek?

Veiligheidseisen elektrische apparaten

Sinds juli 2011 moet speelgoed dat op de markt in de Europese Unie wordt gebracht (de EU-markt) voldoen aan de Speelgoedveiligheidsrichtlijn 2009/48/EG. Onder elektrisch en elektronisch speelgoed wordt verstaan speelgoed waarvan minstens één onderdeel elektrisch is aangedreven, en dat – al dan niet uitsluitend – is ontworpen of bedoeld voor kinderen onder de 14. Om de elektrische veiligheid van dergelijk speelgoed te garanderen, zijn de door het Europees Comité voor Normalisatie (ECN) uitgebrachte normen geharmoniseerd om zo in overeenstemming te worden gebracht met de Speelgoedveiligheidsrichtlijn. Alleen elektrisch en elektronisch speelgoed dat aan deze richtlijn voldoet en is voorzien van het CE-keurmerk, mag worden verhandeld.

Met SGS weet u zeker dat uw elektrisch en elektronisch speelgoed aan alle vereisten van de EU-markt voldoet. Als wereldwijd leider op het gebied van analyse, inspectie en certificering kunnen we uw producten feilloos beoordelen en zo garanderen dat ze aan alle vereisten voor verkoop en distributie in de lidstaten van de EU voldoen.

We beoordelen de producten aan de hand van een uitgebreide reeks normen en wettelijke vereisten, waaronder:

  • de richtlijn voor batterijen 2006/66/EG
  • de EMC-richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU
  • de veiligheidsrichtlijn elektrisch speelgoed EN 62115
  • de richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU
  • de RoHs II richtlijn 2011/65/EU
  • de REACH-verordening (EG) 1907/2006
  • beoordeling van etiketten en waarschuwingen
  • risicobeoordelingen
  • de Speelgoedricthlijn 2009/48/EG
  • de herschikte WEEE/AEEA-richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU

Neem contact op met SGS voor meer informatie met betrekking tot de veiligheidseisen die van toepassing zijn op elektrisch en elektronisch speelgoed dat u binnen de EU-markt wilt verhandelen.

Met de SGS-testen van elektrisch en elektronisch speelgoed weet u zeker dat uw speelgoed voldoet aan de eisen voor verkoop en distributie op de EU-markt.

Verwante diensten

Other Services