Contact

Waar bent u naar op zoek?

Veiligheidsbeoordeling

Artikel 18 van de EU-speelgoedrichtlijn verplicht fabrikanten een veiligheidsbeoordeling uit te voeren op al het speelgoed dat ze op de markt brengen. Op basis van jarenlange ervaring in het beoordelen en testen van speelgoed zijn onze experts dé aangewezen partij om de voorgeschreven en vrijwillige normen te beoordelen, evenals de specifieke wensen van onze klanten. We beoordelen al het speelgoed vanuit het oogpunt van de gebruiker, waaronder te verwachten maar onbedoeld gebruik. Op deze manier kunnen we de belangrijkste veiligheidsrisico's identificeren en waarborgen dat u uitsluitend veilig speelgoed levert.

Onze experts op het gebied van speelgoedveiligheid richten zich op de volgende punten:

 • Data-analyse – op basis van databases met terugroepacties, letselgevallen en klachten van klanten trekken we lessen uit gemaakte fouten qua ontwerp- en fabricageprocessen
 • Analyses van te verwachten gebruik – we beoordelen hoe kinderen met een product omgaan, inclusief factoren die van invloed zijn op te verwachten gebruik:
  • Aantrekkingskracht – zelfs wanneer speelgoed op een specifieke leeftijdsgroep is gericht kunnen bepaalde kenmerken het speelgoed aantrekkelijk maken voor kinderen die jonger zijn dan de doelgroep
  • Waakzaamheid – de mate van waakzaamheid die verzorgers aan de dag leggen wanneer ze dit product aan een kind geven
  • Duurzaamheid – de tijd dat het product meegaat
  • Etikettering – mensen besteden niet altijd genoeg aandacht aan etikettering, en het is dan ook zaak de tekst kort en duidelijk te houden
  • De ontwikkelings- en verkennende fase van kinderen. Zo weten we dat kinderen – afhankelijk van hun leeftijd – de neiging hebben om speelgoed in hun mond of oor te stoppen
 • Gevarenidentificatie en -analyse – we beoordelen of we denken dat bepaald speelgoed aan de normen voldoet, en hoe kinderen zich mogelijk zouden kunnen bezeren bij gebruik als gevolg van verstikking, verwurging, verdrinking, kinetische energie (stoten, vallen, explosies), beknelling, prikwonden en verstrikking

Na afronding van de veiligheidsbeoordeling ontvangt u een gedetailleerd rapport met een overzicht van kritische, ernstige en minder ernstige aandachtspunten, inclusief aanbevelingen voor corrigerende maatregelen. We kunnen u bovendien adviseren en ondersteunen bij het optimaliseren van uw ontwerp om zo de risico's te beperken en de consumentenveiligheid te verhogen. De fabrikant biedt mogelijk nog aanvullende aanbevelingen voor verdere verbetering. Onze veiligheidsbeoordelingen beslaan tegelijkertijd een aantal extra vereisten met betrekking tot de technische documentatie van het speelgoed.

Een SGS-veiligheidsbeoordeling voor speelgoed biedt kinderen bescherming tegen mogelijke risico's. Neem vandaag nog contact met ons op voor het controleren van de veiligheid van uw speelgoed.

Veiligheidsbeoordelingen van SGS voor gegarandeerde compliance met de EU-speelgoedrichtlijn.

Verwante diensten

Other Services