Contact

Waar bent u naar op zoek?

Technische documentatie voor speelgoed

Volgens deze richtlijn moeten speelgoedfabrikanten de vereiste technische documentatie opstellen en tot tien jaar na het op de markt brengen van het speelgoed bewaren. Met onze technische documentatiediensten voor EU-speelgoed zijn uw producten van alle nodige documentatie voorzien voor ze op de markt komen.

Waar moet de technische documentatie uit bestaan?

De documentatie moet alle relevante gegevens bevatten die door speelgoedfabrikanten worden gebruikt om compliance aan te tonen, waaronder:

 • Gedetailleerde ontwerp- en fabricagegegevens, zoals:
  • Productidentificatie, een foto, leeftijdsclassificatie, een kopie van
  • de stuk- en stoffenlijst
  • Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) voor chemische stoffen
 • Een veiligheidsbeoordeling voor ieder stuk speelgoed
 • Een beschrijving van de conformiteitsbeoordelingsprocedure
 • Een kopie van de EG Verklaring van Overeenstemming (VvO)
 • Testrapporten
 • Fabricage- en opslagadressen
 • Een kopie van het certificaat EG-typeonderzoek (indien van toepassing)

Onze experts controleren uw documentatie om vast te stellen of er stukken ontbreken, niet geschikt of verouderd zijn. Van deze controles ontvangt u een volledig rapport zodat u eventuele problemen zo snel mogelijk kunt verhelpen. Daarnaast bieden we trainingen zodat u uw eigen technische documentatie kunt verzorgen.

Wanneer speelgoed van buiten de EU wordt geïmporteerd moeten importeurs zich ervan verzekeren dat de fabrikant de technische documentatie heeft opgesteld, en deze vervolgens controleren. Importeurs/distributeurs moeten er ook op toezien dat de technische documentatie op aanvraag beschikbaar kan worden gemaakt aan de inspectiediensten.

Waarom beoordeling van uw technische documentatie door SGS de juiste keuze is

SGS heeft over de hele wereld technische experts die stuk voor stuk op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in de speelgoednorm. Ze zorgen ervoor dat klanten onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van eventuele veranderingen in de norm.

De veiligheid van kinderen, het elimineren van risico's en het beschermen van uw merk staan voorop. Met een samenwerking met SGS weet u zeker dat u aan de testvereisten van de EU-speelgoedrichtlijn voldoet.

Bij een beoordeling van de technische documentatie door SGS wordt gecontroleerd op de volledigheid en geschiktheid van bepaalde elementen, evenals compliance ten aanzien van de EU-speelgoedrichtlijn 2009/48/EG.

Verwante diensten

Other Services