Contact

Waar bent u naar op zoek?

SVHC-evaluatieanalyse

Communicatie over stoffen die volgens REACH als zeer riskant zijn aangeduid (substances of very high concern, of SVHC) is verplicht voor bedrijven met betrekking tot alle elektrische en elektronische (E&E) producten die binnen de EU op de markt worden gebracht wanneer het aandeel van deze stoffen meer dan 0,1% g/g bedraagt. Het is echter erg moeilijk om informatie over SVHC's uit voltooide artikelen te verzamelen en met het groeien van de lijst, strenger toezicht op de markt en toenemende wettelijke pressie neemt ook de bezorgdheid in de E&E-industrie toe. Daar komt bij dat de E&E-industrie grote moeite heeft met het verkrijgen van de meest actuele SVHC-informatie voor haar producten.

Onze SVHC Evaluation Analysis-programma (SEA) lost deze problemen voor u op met minder kosten en een sneller resultaat dan de gangbare SVHC-analysemethoden.

Hoe werkt dit programma?

Anders dan bestaande analysemethoden is ons SEA-programma een specifiek op productmaterialen toegespitste statistische evaluatie in combinatie met de gebruikelijke toelatingsanalyse, op basis van onze SVHC-ervaringen én informatie uit uw eigen toeleveringsketen.

Met onze expertise en de ervaring die we REACH SVHC en de E&E-industrie hebben opgedaan kunnen we u helpen het risico dat de stoffen in uw E&E-producten niet aan de wettelijke normen voldoen zo veel mogelijk te beperken. SEA evalueert de potentiële toepassing van SVHC's en de uitgebreide database voor een bepaald product. Op deze manier kunnen we uw E&E-product snel beoordelen en voor u nagaan of het aan de desbetreffende SVHC-voorwaarden voldoet.

SEA is uitsluitend toepasbaar op eindproducten die geen stoffen afgeven, zoals gedefinieerd in EU-richtlijn 2011/65/EU, Bijlage 1. De analyse kan ook worden uitgevoerd voor meerdere producten in een en dezelfde serie.

Onze SVHC-diensten

Naast ons SEA-programma kunnen we ook volledige SVHC-screenings voor E&E-producten voor u verzorgen. Mocht u op zoek zijn naar iets vergelijkbaars als het SEA-programma, dan zijn onze SVHC-screenings van zeer zorgwekkende stoffen misschien interessant voor u.

Omdat niet alle SVHC's in elk E&E-product voorkomen, kunnen we u helpen de testeisen met ons SVHC High Risk Screening-programma te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Wij combineren gegevens uit de literatuur met onze eigen ervaringen om zo alle in een bepaald product aanwezige SVHC's te identificeren. Het resultaat is een kosteneffectieve, intelligente en weloverwogen evaluatiestrategie die onze cliënten in staat stelt hun E&E-consumentenproducten te waarborgen.

Waarom SGS?

Onze E&E-deskundigen zijn onafhankelijk en innovatief die werken met de allernieuwste faciliteiten en technologie en met hun diensten echte waarde aan de activiteiten van uw bedrijf toevoegen.

Voor meer informatie over onze SVHC-screeningservice kunt u altijd terecht bij een SGS-vestiging in uw regio.

Evaluatieanalyse van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) door SGS - voldoe aan alle eisen en normen door een uitgekiende analyse met snelle resultaten en weinig kosten.
  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services