Contact

Waar bent u naar op zoek?

SIEF en derde vertegenwoordiger

Na voltooiing van het preregistratieproces wordt fabrikanten en importeurs verzocht deel te nemen aan het Substance Information Exchange Forum (SIEF) om relevante en beschikbare gegevens uit te wisselen met alle kandidaten die dezelfde geleidelijk geïntegreerde stof(fen) hebben gepreregistreerd.

Via dit forum kunt u het volgende doen:

 • Reageren op vragen en verzoeken van andere deelnemers
 • Andere deelnemers informeren over kostenaspecten en op verzoek inzage geven in bestaande onderzoeken
 • Andere SIEF-deelnemers om ontbrekende informatie vragen
 • Afspraken maken over kostenverdelingsmodellen
 • Vergoedingen vragen voor verstrekte informatie
 • Gezamenlijk bepalen welke aanvullende onderzoeken moeten worden uitgevoerd
 • Afspraken maken over de daadwerkelijke uitvoering van dergelijke onderzoeken
 • Afspraken maken over de indeling en etikettering van stoffen
 • De hoofdregistrant aanstellen
 • Afspraken maken over de onderzoeken die deel uitmaken van de gezamenlijke indiening
 • De gezamenlijke registratie indienen
 • Toegang krijgen tot het gezamenlijke registratiedossier en (na betaling) tot het token (beveiligingscode)

Onze SIEF-experts kunnen u bijstaan bij het opbouwen van uw ondersteuningsnetwerk en uw registratie begeleiden zodat u optimaal bent voorbereid op REACH. Zij bieden hiertoe twee specifieke diensten:

 • Complexe inventarisatie
 • Optreden als derde vertegenwoordiger

Voorbereiding van uw deelname aan SIEF op basis van complexe inventarisatie

Bij de voorbereiding voor deelname aan SIEF worden de gegevens verzameld die moeten worden ingediend bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen. Hierbij wordt nagegaan welke informatie nog ontbreekt, zodat eventuele beslissingen binnen het forum goed onderbouwd zijn. Ons team van ervaren consultants en experts kan een complexe inventarisatie uitvoeren om u bij deze voorbereidingen te helpen.

Optreden als derde vertegenwoordiger

Onder REACH mag iedere fabrikant, importeur of downstreamgebruiker zich voor alle bovengenoemde procedures door een derde partij laten vertegenwoordigen, al blijft men wel altijd zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle verplichtingen onder REACH. Onze consultants zijn volledig op de hoogte van de complete REACH-regelgeving en SGS kan dan ook probleemloos namens uw bedrijf optreden als derde vertegenwoordiger.

Laat u uitvoeriger informeren over de SIEF-ondersteuningsdiensten van SGS.

Ons wereldwijde netwerk van SIEF-experts helpt u graag bij uw voorbereiding op de REACH-vereisten.

Verwante diensten

Other Services