Contact

Waar bent u naar op zoek?

SGS RoHS-certificeringskeurmerk

Fabrikanten moeten voldoen aan de RoHS-regelgeving voor hun producten op iedere markt waar deze worden verkocht.

Het RoHS-programma van SGS verlost bedrijven van veel van de administratieve rompslomp die hiermee gepaard gaat. Ons programma is een certificering van individuele producten die kan worden uitgebreid tot een reeks producten, mits hiervoor dezelfde grondstoffen en een vergelijkbaar managementsysteem is gebruikt en het basisontwerp niet al te zeer is gewijzigd.

Het RoHS-certificeringskeurmerk van SGS is een onafhankelijk bewijs dat uw product aan de RoHS-eisen voldoet. Het laat zien dat u serieus werk maakt van kwaliteit en een consistente productie.

Het proces

De eerste stap is dat u alle relevante technische informatie opgeeft. Vervolgens onderzoekt een van onze getrainde RoHS-specialisten waaraan uw product moet voldoen. Als u reeds over testrapporten voor alle homogene componenten beschikt, zijn geen verdere testen nodig. Zo niet, dan voeren wij de relevante testen voor u uit in een van onze 26 RoHS-geaccrediteerde testlaboratoria. Vervolgens voeren we een fabriekscontrole uit waarbij aan het einde van uw productielijn monsters van materialen en voltooide producten worden genomen. Eventueel geconstateerde defecten dienen zo spoedig mogelijk te worden gecorrigeerd. Tot slot worden de uitkomsten van de fabriekscontrole en van de geteste monsters onafhankelijk beoordeeld alvorens over de certificering wordt beslist.

Is het eindoordeel gunstig, dan kent SGS u het RoHS-certificaat en het RoHS-keurmerk voor het gecertificeerde product toe. Een RoHS-certificaat blijft vijf jaar geldig.

Ons wereldwijde netwerk van RoHS-geaccrediteerde laboratoria geniet een uitstekende reputatie op het gebied van productveiligheidscertificering en is dan ook uw ideale partner om voor u na te gaan of uw product aan alle RoHS-veiligheidseisen voldoet.

RoHS-certiticering voor gevaarlijke stoffen effenen het pad voor uw producten naar markten over de hele wereld.

Verwante diensten

Other Services