Contact

Waar bent u naar op zoek?

Secundaire en tertiaire eiwitstructuur

Het creëren van een stabiele omgeving voor een biofarmaceutisch geneesmiddel is een cruciale stap om de lange houdbaarheid ervan te garanderen. Om de geneeskundige werking en activiteit op peil te houden, zijn de eiwitstructuur (tertiaire of 3D-structuur), vouwing (secundaire structuur) en de juiste associaties van subeenheden (quaternaire structuur) enkele van de meest kritische parameters. Deze staan gezamenlijk bekend als hogere-ordestructuur (HOS) en kunnen in sterke mate worden beïnvloed door de formuleringsomgeving, het productieproces en de opslagomstandigheden.

De analytische monitoring van de eiwitstructuur wordt echter vaak weggelaten wegens tijdgebrek, de complexiteit van de gebruikte technieken en het inherente gebrek aan gevoeligheid voor subtiele veranderingen bij sommige biofysische methoden.

We bieden traditionele biofysische technieken met meer gevoelige orthogonale benaderingen om u een compleet beeld te geven van HOS in een biofarmaceutische formule.

Biofysische analyse is belangrijker geworden voor de karakterisering van kandidaten voor biofarmaceutische geneesmiddelen. De gebruikte analyses doen een beroep op een mix van disciplines, in essentie het gebruik van fysische technieken om biologische systemen te onderzoeken en te karakteriseren.

Wij bieden een breed scala aan analyses voor de opheldering van de 3D-eiwitstructuur, inclusief de toepassing van spectroscopische, thermodynamische en hydrodynamische technieken, zoals:

  • Circular Dichroism (CD)
  • Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie (FT-IR)
  • Differential Scanning Calorimetry (DSC)
  • Intrinsieke en extrinsieke fluorescentie
  • Dynamic Light Scattering (DLS)
  • Size Exclusion Chromatography Multi-Angle Light Scattering (SEC-MALS) 
  • Sedimentatiesnelheid Analytische Ultracentrifuge (SV-AUC).

Door deze eigenschappen te analyseren, kunnen we u waardevolle informatie verschaffen over secundaire, tertiaire en quaternaire structuren van eiwitmoleculen, zoals monoklonale antilichamen, en het bewijs leveren dat het molecuul de conformationele stabiliteit behoudt.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een nauwkeurige analyse van uw secundaire en tertiaire eiwitstructuur.

SGS combineert biofysische technieken met meer gevoelige orthogonale benaderingen om u een compleet beeld te geven van secundaire en tertiaire eiwitstructuren in een biofarmaceutische formule.
  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten