Contact

Waar bent u naar op zoek?

RoHS-tests

De steeds strengere regelgeving voor gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur verplicht fabrikanten, detailhandelaren en toeleveranciers te bewijzen dat hun producten hieraan voldoen.

Met de onafhankelijke RoHS-testen van SGS hebt u de zekerheid dat uw producten aan de desbetreffende RoHS-richtlijn van de EU voldoen.

Alle nieuwe producten moeten doorlopend worden gecontroleerd op de concentratie gevaarlijke stoffen, zoals lood (Pb), kwik (Hg), cadmium (Cd), hexavalente chroom (Cr), poli-gebromeerde bifenyl (PBB) en poli-gebromeerde difenyl (PBDE), die ze bevatten.

U dient er dus op toe te zien dat geen van uw producten de RoHS-limiet van 0,1% of 1000 ppm (behalve voor cadmium, waarvoor een limiet van 0,01% of 100 ppm geldt) overschrijdt. U kunt dit op verschillende manieren door ons laten testen:

niet-destructieve analyse

Wij maken gebruik van verschillende niet-destructieve XRF-methoden (röntgenfluorescentie)

natte chemische analyse

Worden er hoge concentraties gevaarlijke stoffen aangetroffen, dan kunnen verdere testen worden uitgevoerd met behulp van natte chemische analyse. Deze testmethode voor gevaarlijke stoffen is hoogst accuraat en is een extra controle op eventuele afwijkingen die bij de XRF-analyse worden gevonden.

XRF-screening

De XRF-screeningtest wijst snel uit of en waar er gevaarlijke stoffen in het product aanwezig zijn. Deze testmethode is bij uitstek geschikt om snel een overzicht van het eindproduct te krijgen.

In de EU wordt RoHS gereguleerd door richtlijn 2002/95/EG. Producten die niet aan deze richtlijn voldoen, worden niet tot de markt toegelaten. Andere landen, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Noorwegen en Turkije, kennen een soortgelijke regelgeving. Met een wereldwijd netwerk van 26 geaccrediteerde RoHS-laboratoria en meer dan 1000 lokale specialisten is SGS uw partner bij uitstek voor al uw RoHS-tests.

Wij vertellen u graag meer over hoe SGS u van dienst kan zijn bij het naleven van alle RoHS-eisen waaraan u zich moet houden, waar ook ter wereld.

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België

Verwante diensten

Other Services