Contact

Waar bent u naar op zoek?

PAS 2050 - CO2-voetafdruk

Alle belanghebbenden verwachten dat uw organisatie voldoet aan de milieunormen en zich betrokken toont bij het verminderen van de impact van de dagelijkse activiteiten.

PAS 2050, een openbaar beschikbare specificatie, kan u daarbij helpen. Met deze specificatie kunt u de milieu-impact van de activiteiten van uw organisatie, producten en diensten meten en de broeikasgasemissies over de levenscyclus daarvan vaststellen.

SGS kan uw organisatie helpen aan deze CO2-voetafdruknormen te vodoen. Onze audit en beoordeling kunnen u concurrentievoordeel en meer vertrouwen van de klant opleveren en bovendien tot vermindering van de broeikasgasemissies bij uw leveranciers leiden.

Implementatie van PAS 2050:2008 helpt u:

  • de uitstoot van broeikasgassen van fabrieken en leveranciers beheersen, met als uiteindelijke doel een toekomstige vermindering van broeikasgassenemissies
  • beter te concurreren doordat bedrijven deze gegevens steeds vaker verlangen voor hun eigen levenscyclusanalyses
  • een koolstofarm, groen ontwerpconcept te kunnen bieden, het gebruik van grondstoffen terug te dringen en meer gebruik te maken van leveranciers die weinig CO2 produceren
  • te voldoen aan de verwachtingen van klanten, om de marktleider te worden en te blijven en de consument milieubewuster te maken
  • het vertrouwen van de consument te winnen door conformiteitsclaims openbaar te maken en de informeren over de resultaten daarvan
  • een springplank voor toekomstige toepassing van koolstoflabels te bieden
  • het gebruik toe van het onafhankelijke keurmerk in marketing en communicatie toe te staan
  • interne maatregelen ter vermindering van de uitstoot te ondersteunen door onderzoek van alternatieve productconfiguraties, alternatieve grondstoffen en processen en het opsporen van uitstoot-hotspots

Laat SGS de energiebesparingsoplossingen in uw organisatie en uw leveringsketen beoordelen en voldoe zo aan de CO2-voetafdruknorm PAS 2050. De International Organization for Standardization (ISO) ontwikkelt momenteel een nieuwe norm voor de CO2-voetafdruk van producten, ISO 14067

We zijn ook de wereldwijde leider op het gebied van de ISO 14001:2004-certificering en de SO 14064:2006-validatie/controle.

Om indruk te maken op klanten, consumenten en aandeelhouders met de milieuwaarmerkingen van uw organisatie, moet u de uitstoot van broeikasgassen (BKG) effectief aantonen en communiceren.
  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten