Contact

Waar bent u naar op zoek?

Oogstcontrole

Door onze uitgebreide ervaring in de landbouwsector en ons internationale netwerk van agronomen en andere experts wordt onze uitgebreide landbouwcontroledienst in de industrie hoog aangeschreven.

Ons onafhankelijk oogstcontroleprogramma omvat zowel veldbezoeken tijdens de ontwikkelingsfase met pre-oogstmetingen als oogstcontrole.

Onze oogstcontroledienst omvat veldbezoeken en kwalitatieve en kwantitatieve probleembeoordeling. De volgende taken zijn opgenomen in het initiële onderzoek:

 • Georeferentiegebieden
 • Verificatie van het land dat beschikbaar is voor gewassen
 • Onderzoek van de verbouwde gewassen
 • Productiviteitsschattingen voor potentiële productieberekening
 • Identificatie van ontwikkelingsfase
 • Verificatie van fytosanitaire aspecten
 • Evaluatie van agro-meteorologische aspecten
 • Verificatie van oogst- en bodembeheer
 • Geschatte oogsttijd

We belichten en evalueren de factoren die van invloed kunnen zijn op de productiviteit en komen met duidelijke eindrapporten waarop u uw beslissingen kunt baseren.

We houden toezicht op de ontwikkeling van de oogst en traceren ook de activiteiten die gekoppeld zijn aan de oogst en het ontvangst van de oogst in de opslag en/of verwerkingseenheden.

Voor veldcontrole bieden we de volgende diensten:

 • Controle van de vegetatieve groei
 • Een tweede evaluatie, indien nodig, van de geschatte productiviteit en geschiktheid van potentiële productie
 • Registreren van voorkomst van ziekten en plagen en het analyseren van het controleschema
 • Evaluatie van agro-meteorologische aspecten
 • Inspectie van beheer van oogst en bodem
 • Analyse van factoren die een daling in de productie kunnen veroorzaken

Tijdens de oogsttijd voeren we de volgende taken uit:

 • Controle en meten van de velden langs de frontzijdes van de oogst
 • Afgeven van dagelijkse rapporten met daarin details van het geoogste gebied, geschatte opbrengst van het product en bestemming
 • Traceren van de producten

Tijdens aflevering van de oogst bij het eerste opslag/productiepunt doen we het volgende:

 • Bevestiging van ontvangst van de producten in de opslag- en/of verwerkingseenheden
 • Vergelijken van ontvangen en geschatte productieopbrengst
 • Verificatie van mogelijke productafwijkingen
 • Opstellen van rapporten met een totale opbrengst van producten uit de gecontroleerde gebieden

Zorg dat de oogst die van belang is voor uw bedrijf onder onafhankelijk toezicht blijft staan en neem vandaag nog contact op met SGS om te praten over onze oogstcontrolediensten.

Als u direct of indirect investeert in een oogstproject, kunnen de oogstcontrolediensten van SGS u helpen. We controleren gewassen tijdens de groei en oogst tot aan het eerste opslagpunt, zo wordt het risico op verliezen geminimaliseerd.

Verwante diensten

Other Services