Contact

Waar bent u naar op zoek?

Onderzoeken afvalwaterzuivering

Om milieuverontreiniging te voorkomen is het van essentieel belang afvalwater te behandelen voordat het in zee, rivieren of wateren geloosd wordt. De zuivering van afvalwater kan veilige lozing inhouden in overeenstemming met reguleringen. Bovendien kan correct behandeld afvalwater gerecycled en hergebruikt worden voor irrigatie en andere doeleinden voor kwalitatief hoogwaardig water. Om te voldoen aan alle noodzakelijke waterreguleringen in elk van deze gevallen afzonderlijk, kunt u vertrouwen op onze waterzuiveringsdiensten.

We zijn uw beste keuze als het gaat om onafhankelijke en betrouwbare inspectie, controle, tests en certificering. Onze ruime ervaring met wereldwijde waterbureaus verzekert het succes van uw afvalwaterzuiveringsproject.

Of u nu beschikt over een nieuwe waterbehandelingsfabriek of een bestaande installatie, wij kunnen bekijken of nieuwe innovaties voor de behandeling en verbeteringen, zoals beluchtingssystemen en desinfectiebehandeling voor een onderscheid kunnen zorgen. We kunnen bovendien voor uitbreiding en intensivering van uw bestaande activiteiten zorgen met een minimale storing van uw lopende activiteiten.

Als u uw eigen zelfcontrolesysteem bedient, kunnen onze milieuteams de kwaliteitscontrole verzorgen evenals de ratificering van uw watercontrole en apparatuur voor monsterneming. Onze controles omvatten:

 • Onderzoek naar de gebruikte methodes voor de verzameling van watermonsters
 • De plaatsings- en bedieningsomstandigheden van uw apparatuur voor monsterneming en controle-omvang van de monsterneming
 • Omvang van de monsterneming
 • Temperatuurniveaus
 • Vervoers- en opslagomstandigheden voor watermonsters
 • Jaarlijkse controle van alle gegevens uit de zelfcontrole die in de loop van het jaar verstuurd werden

We ratificeren uw naleving van technische vereisten zoals:

 • Verificatie van de systeemcontroles
 • Beoordeling van de kwaliteit van evaluatieapparatuur en sensoren
 • Verschaffing van monsters
 • Controlemetingen
 • Zuiverheid en mate van verslijking

SGS heeft onlangs een nieuwe technologie ontwikkeld voor de beoordeling van de biologische inhoud van uw water met behulp van de technologische innovatie Adenosine Trifosfaat (ATP)-metrie. ATP-metrie is een snelle en voordelige, kwantitatieve methode waarmee u een efficiënte audit van uw behandelingsproces uit kunt voeren en de noodzakelijke verbeteringen kunt identificeren. Wij zijn de enige onderneming die in staat is deze verder ontwikkelde ATP-metrie op wereldwijde schaal aan te bieden.

Onze geaccrediteerde, multidisciplinaire teams van deskundigen zorgen voor naleving van alle relevante reguleringen. We leveren ook technisch advies en informatie tijdens al uw projectstadia om succes te verzekeren. Bel ons ervaren milieuteam vandaag nog voor uw onderzoek afvalwaterbehandeling.

Een onderzoek afvalwaterbehandeling door SGS zorgt ervoor dat afvalwater veilig geloosd of gerecycled kan worden voor hergebruik bij uw activiteiten.
 • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten