Contact

Waar bent u naar op zoek?

Milieugegevensbeheer

Technische gegevens, beelden uit geografische informatiesystemen en elektronische documenten worden alle beheerd via een en dezelfde set internettools. Wij runnen en onderhouden alle hardware en software die nodig is voor een succesvolle verzameling, verwerking, opslag en raadpleging van uw projectgegevens van waar ook ter wereld, 24 uur per dag.

Leden van uw projectteam kunnen gegevens met elkaar delen en op volstrekt unieke manieren met elkaar samenwerken. Dit alles inclusief training en technische ondersteuning zodat alle projectteamleden – niet alleen de gegevensbeheerders – met dit krachtige systeem overweg kunnen, met alle kostenbesparingen en efficiency vandien.

Met data management bespaart u de kosten van dure investeringen in softwareontwikkeling en off-the-shelf-applicaties. Doordat er al een werkend systeem aanwezig is, verspilt u geen tijd met ontwerp en ontwikkeling. U kunt meteen aan de slag met een database-systeem op ondernemingsniveau. U kunt uw project zelf bemensen, met training ter plaatse dan wel met technische ondersteuning op afstand, of u kunt ons uw hele project laten verzorgen zodat u zich op andere delen van de opgave kunt concentreren.

Dataservice-oplossing

Voor een geslaagd beheer van milieugegevens moeten gegevens op juridisch verantwoorde wijze en goed gedocumenteerd worden verzameld of verworven. Onze systeem is van de grond af ontworpen en opgebouwd, zodanig dat elk record in de database naar een bekende en identificeerbare datagenerator kan worden getraceerd. Wij zorgen voor internnettools waarmee iedere gebruiker, in het veld, in een laboratorium of in een andere organisatie, zijn of haar eigen gegevens kan natrekken.

Veilig en zeker

Onze lokale en internetsystemen werken met wachtwoordbeveiliging en gegevensversleuteling zodat gegevens beveiligd en uitsluitend toegankelijk zijn voor hiertoe bevoegde projectmedewerkers. Het resultaat van deze aanpak is een gunstig geprijsde, door-en-door geteste oplossing volgens gangbare industrienormen.

Snel en betaalbaar

Toegang tot real-time diagrammen en rapporten maakt goed geïnformeerde beslissingen mogelijk op basis van juridisch verdedigbare gegevens die te allen tijde verantwoord kunnen worden en traceerbaar zijn. Dankzij deze werkwijze kan de tijd tussen het genereren van de gegevens en beschikbaar stellen daarvan aan de beslissers of de eindgebruikers van het project aanmerkelijk worden bekort. Dankzij het gebruik van internettechnologieën is informatie direct voor iedereen beschibaar. Bij sommige projecten kon bovendien 40 procent aan tijd of materiaalkosten worden bespaard die anders verloren zou zijn gegaan aan productiewerkzaamheden, verbruiksartikelen, verzend- en faxkosten, e-mailen en archivering.

Bel ons team vandaag nog voor een oplossing voor uw data management.

Via data management kan SGS u complete oplossingen voor kleine, maar ook voor de allergrootste en complexe milieutaken leveren. Bel ons vandaag nog voor meer informatie.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België