Contact

Waar bent u naar op zoek?

Milieuauditdiensten

SGS voert over de hele wereld milieuaudits uit om na te gaan of fabrieken en leveranciers voldoen aan de nationale en internationale regels en goede milieubeheerpraktijken uit de sector toepassen. U hebt de keuze uit twee soorten audits:

 • Milieuaudit â€“ een scherpe analyse en een corrigerend actieplan
 • Verbeteringsprogramma voor leveranciers â€“ audits, training en begeleiding voor uw leveranciers zodat ze zich houden aan alle basispraktijken en zich continu kunnen verbeteren om progressieve en ambitieuze doelen te verwezenlijken.

Ons auditprogramma legt de nadruk op deze elementen:

 • Milieubeheerssysteem
 • Energieverbruik, vervoer en broeikasgassen
 • Luchtuitstoot
 • Waterverbruik, inclusief afvalwater/effluent
 • Afvalbeheer
 • Preventie van vervuiling/gevaarlijke en potentieel gevaarlijke stoffen
 • Preventie en beheer van grootschalige incidenten
 • Preventie van bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Gebruik van land en biodiversiteit

Industriële samenwerking

De SGS-checklist voor milieuconformiteitsbeoordeling is gebaseerd op het GSCP EMS-programma en kan worden toegepast op om het even welke productcategorie. Vanuit de industrie worden tools ontwikkeld om de prestaties van de supply chain te beoordelen en een continue verbetering mogelijk te maken:

 • Higg-index van de Sustainable Apparel Coalition
 • ZDHC-programma (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)

SGS is ook actief lid van de Sustainable Apparel Coalition en de ZDHC-groepen. Experts van SGS werken mee aan de ontwikkeling van de Facilities Environmental Module voor de Higg-index en zijn actief betrokken bij het controleprogramma van de index.

Afhankelijk van de doelstellingen van uw bedrijf, ondersteunt SGS u bij de ontwikkeling en het beheer van een uitgebreid programma om praktijken in te voeren die een continue prestatieverbetering garanderen. De eerste beoordeling kan worden gecombineerd met training, monitoring, begeleiding en certificering, aangepast aan de behoeften van elke productiefaciliteit. Deze holistische oplossing omvat doorgaans:

 • Training over de Higg-index om de resultaten van een Higg-beoordeling te begrijpen en u te helpen bij het opstellen van een plan om de prestaties te verbeteren
 • Workshop over het omgaan met gevaarlijke stoffen zodat uw faciliteiten over een gezond beheersplan voor chemische stoffen beschikken
 • Analyses van effluent volgens de ZDHC-richtlijn voor afvalwater om de kwaliteit van het afvalwater te volgen en de belangrijkste oorzaken van potentiële problemen te identificeren
 • Analyse van het energieverbruik door een energiedeskundige om de energie-efficiëntie op middellange en lange termijn te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
 • De Bluesign bluefinder gebruiken om veilig chemische stoffen aan te kopen
 • Andere oplossingen kunnen worden ontwikkeld op basis van uw doelstellingen

Raadpleeg een van onze experts voor meer informatie.

Aan de hand van milieuaudits controleert SGS of fabrieken en leveranciers voldoen aan de nationale en internationale regels.

Verwante diensten

Other Services