Contact

Waar bent u naar op zoek?

Meting en verificatie van energiebesparingen (M en V)

Als maatregelen voor energie-efficiëntie een beduidende bijdrage moeten leveren aan duurzaam milieubeheer, zijn meting en controle van werkelijke energiebesparingen nodig om duidelijk te maken welk effect deze op korte en lange termijn zullen hebben.

SGS is toonaangevend op het gebied van het stimuleren van energiezuinig gedrag in alle geledeningen van het bedrijfsleven en biedt in dit kader ook diensten voor het meten en verifiëren (M&V) van gerealiseerde energiebesparingen.

Onze M&V-diensten gaan uit van het International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), dat de internationaal aanvaarde standaard voor het kwantificeren van de resultaten van energiebesparing is geworden. Onze deskundigen op het gebied van energie-efficiëntie maken gebruik van deze methodiek als onderdeel van een breder programma voor de meting en controle van energie-efficiëntie. Dit programma omvat:

 • Samenstellen van een gegevensbestand als referentiekader
 • Bepaling van uitgangswaarden
 • Opstellen van een M&V-plan
 • Uitvoering van post-retrofit M&V
 • Traceren en aanpassen van energiebesparingen
 • Uitbrengen van M&V-rapportages
 • Blijven volgen van energiebesparingen op lange termijn

Onze M&V-diensten leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan internationale inspanningen om de aantasting van het milieu door de industrie te verminderen, maar brengen ook organisaties uit verschillende sectoren bij elkaar, met alle voordelen van dien:

 • Ondernemingen krijgen toegang tot gegevens over de uitwerking van energiebesparingsprogramma's ter ondersteuning van toekomstige beslissingen met betrekking tot energiebeheer en bedrijfsvoering
 • Dienstverlenende energieondernemingen (ESCO's) krijgen zo de beschikking over onpartijdig en onafhankelijk bewijsmateriaal als basis voor winstdeling met klanten
 • Financiële instellingen kunnen M&V-gegevens gebruiken om risico's te beoordelen in ecologische financieringspakketten
 • Overheden krijgen toegang tot betrouwbaarder en uitgebreider gegevens voor het ontwikkelen van energiebeleid

Zorg dat uw organisatie een belangrijke innovator op het gebied van energiebesparing wordt en profiteer tegelijkertijd van de voordelen die de metings- en verificatiediensten voor energiebesparingen van SGS uw bedrijf kunnen brengen.

 • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten