Contact

Waar bent u naar op zoek?

LHAMA naleving Labeling of Hazardous Art Materials

Om uw kunstmaterialen en verwante producten in de VS te verkopen, moeten zij een toxiciteit-risicobeoordeling ondergaan door een gecertificeerde toxicoloog. De LHAMA testdiensten van SGS leveren LHAMA en TRA testen.

LHAMA-testen en -labeling zijn vereist voor items zoals:

  • Verf- en lakproducten
  • Krijt
  • Kleurpotlood
  • Lijm
  • Boetseerklei

De wet vereist dat u alle kunstmaterialen evalueert om de mogelijkheid op een chronisch gevaar te identificeren. Dit is van toepassing op alle kunstmaterialen. Het is niet alleen van toepassing op producten voor kinderen. Om de consument veilig te stellen, moet u de mogelijke gevaren van blootstelling aan kunstmaterialen in acht nemen. Dit omvat redelijk voorspelbaar gebruik of misbruik en de waarschijnlijke blootstellingswijzen:

  • Inademing
  • Inslikken
  • Huid- en oogcontact
  • Ander contact

Materialen die een chronisch risico vormen, moeten vervolgens worden voorzien van de gepaste waarschuwingslabels om consumenten te helpen beschermen.

Meer informatie over hoe onze testdiensten voor LHAMA kunstmateriaalveiligheid uw bedrijf kunnen helpen.

In de VS verzekert de Consumer Product Safety Commission de veiligheid van consumptiegoederen met naleving van de Labeling of Hazardous Art Materials Act (LHAMA).

Verwante diensten

Other Services