Contact

Waar bent u naar op zoek?

Laboratoriumanalyses

SGS levert een scala aan geaccrediteerde laboratoriumanalyses aan de hand van een groot bereik van analytische parameters om u het benodigde bewijs te leveren voor conformiteit met milieuregelgeving.

Onze vergelijkende gegevens kunnen gebruikt worden om oplossingen te vinden voor de beperking van uw milieueffecten. Bel nu ons deskundige team voor meer informatie.

Onze onafhankelijke laboratoriumanalyses zijn gebaseerd op een groot aantal milieuparameters waardoor u de gegevens krijgt die u nodig hebt om milieueffecten te beoordelen en de veiligheid van uw operaties te garanderen. Tot de totale omvang van onze laboratoriumanalyses behoren de volgende matrixen:

Lucht:Luchtanalyse kan u helpen gevaarlijke emissies te verminderen en gezondheidsrisico's voor uw medewerkers te vermijden. Wij zorgen voor nauwkeurige meting en onafhankelijke controle van uw emissies om u te helpen te voldoen aan conformiteitsniveaus en het vrijkomen van gereguleerde milieuverontreinigende stoffen te beperken.

Bodem: De inhoud van uw bodem moet gecontroleerd worden op vervuiling door toxines en afvalstoffen. Er kunnen wettelijke maximale niveaus zijn vastgelegd voor uw bedrijfstak. Onze bodemanalyse kan niveaus van milieuverontreinigende stoffen vaststellen en u helpen prioriteiten voor een saneringsplan te stellen.

Water:Eventuele waterverontreiniging moet bewaakt worden, wat tevens een wettelijke vereiste voor uw bedrijfstak kan zijn. Onze wateranalyse kan u helpen niveaus van milieuverontreinigende stoffen vast te stellen en, indien nodig, een zuiveringsplan te ontwikkelen.

Onze rapporten zijn een waardevol instrument om aan te tonen dat u milieutechnisch verantwoord opereert. Ze stellen u ook in staat prioriteiten voor een actieplan te stellen om emissies en het vrijkomen van gevaarlijke substanties in de omgeving te verminderen Onze ervaren teams helpen u bij de innovatie, de aanpassing van uw productiemethodes en de investeringen in processen die uw prestaties op milieutechnisch gebied verbeteren.

Compleet geaccrediteerd op lokaal en internationaal niveau is SGS erkend als een wereldleider in laboratoriumanalyses. Bel onze deskundigen vandaag nog om zeker te stellen dat u voldoet aan alle relevante milieureguleringen voor uw bedrijfstak.

SGS levert een scala aan geaccrediteerde laboratoriumanalyses aan de hand van een groot bereik van analytische parameters om u het benodigde bewijs te leveren voor conformiteit met milieuregelgeving.

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België