Contact

Waar bent u naar op zoek?

Kwaliteit binnenmilieu

Uw faciliteiten dienen regelmatig een herinspectie te ondergaan om te verzekeren dat de niveaus lawaai-, lucht- en waterbelasting minimaal zijn en eventuele negatieve effecten op uw personeel beperken. Een goed beheer van het binnenmilieu is zinvol maar biedt ook andere voordelen: het vermijden van het 'sick building syndroom' verlaagt ziekteverzuim en komt de continuïteit in uw faciliteiten ten goede.

Onze geaccrediteerde teams kwaliteit binnenmilieu onderzoeken uw faciliteiten op factoren die ongemakken of ziekte kunnen veroorzaken bij uw personeel en bezoekers van uw locatie. Gezondheidsproblemen kunnen veroorzaakt worden door onvoldoende luchtkwaliteit, bacteriën en micro-organismen, chemische contaminanten, slechte ventilatie, temperatuur- en vochtigheidsproblemen, extreem lawaai en onvoldoende verlichting. Wij kunnen met u samenwerken om uw behoeften te beoordelen en oplossingen te ontwikkelen die een zuiver binnenmilieu zekerstellen en uw onderneming beschermen.

Ons werk op dit gebied is het meest geavanceerd ter wereld. Onze teams bestaan uit geaccrediteerde deskundigen, hygiënespecialisten, industriële architecten, microbiologen en werktuigkundigen gespecialiseerd in air conditioning. Onze milieudeskundigheid werd eerder benut om overheids-, openbare en particuliere gebouwen, winkel- en vrijetijdscentra, restaurants, ziekenhuizen, hotels, scholen en onderzoekscentra te verbeteren.

Onze diensten omvatten:

  • Inspectie van verwarmings-, ventilatie- en air conditioning-systemen
  • Bepaling van interne verontreinigende stoffen zoals inhaleerbare micro-organismen, vaste deeltjes en vluchtige organische verbindingen
  • Onderzoek van hygiënische, microbiologische en chemische factoren
  • Onderzoek naar lawaai en elektromagnetische velden
  • Bepaling van de lichtsterkte
  • Beoordeling van het gevaar van asbest en andere gevaarlijke substanties
  • Controle van de waterkwaliteit in air conditioners, koel- en opslagfaciliteiten, met inbegrip van controle op legionella
  • Optimaliseren van energieverbruik in uw gebouwen

Na jarenlange ervaring in de samenwerking met overheden en regulerende instanties overal ter wereld ontwikkelden wij speciale software waarmee wij uw terrein snel en gemakkelijk kunnen beoordelen. Het geeft onze analyses weer met behulp van een kleurcoderingssysteem zodat u in één oogopslag kunt zien waar u actie moet ondernemen en waar toekomstige verbeteringen noodzakelijk zijn.

Evenals onderhoud voor uw locatie kunnen we ook in het planningsstadium beginnen en advies aanbieden voor het ontwerp van nieuwe bouwwerken zodat koel- en verwarmingsinstallaties de kwaliteit van uw binnenmilieu optimaal maken.

Ons certificaat voor de kwaliteit van het binnenmilieu is het bewijs aan uw personeel en belanghebbenden dat uw faciliteit voldoet aan de noodzakelijke vereiste reguleringen. Neem vandaag nog contact op met onze deskundigen kwaliteit binnenmilieu.

SGS-specialisten kwaliteit binnenmilieu kunnen een inspectie arbeidsomstandigheden uitvoeren om te zorgen voor een verbetering van de gezondheid en productiviteit van uw teams. Bel ons vandaag nog voor meer informatie.
  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten