Contact

Waar bent u naar op zoek?

Kleding zonder schuldgevoel

Het initiatief verleent gecertificeerde ondernemingen het recht reclame voor zichzelf te maken als verantwoord handelende ondernemingen en geven internationale aankopers een verzekering betreffende de werkomstandigheden in het land. Het stelt JAAF in staat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun leden aan te tonen, waardoor de openbare waarneming van de bedrijfstak beter wordt en klanten zekerheid krijgen.

De oorkonde omvat vereisten waaraan fabrieken moeten voldoen, zoals:

 • Geen kinderarbeid
 • Geen dwangarbeid
 • Geen discriminatie
 • Geen hongerlonen
  • Gelimiteerde werktijden die binnen de wettelijk geldende limieten liggen
  • Garantie van het recht op vereniging van de arbeiders
  • Arbeiders moeten de zekerheid hebben dat zij alle wettelijk vastgelegde betalingen en bonussen ontvangen
  • Ervoor zorgen dat de arbeidsplaatsen veilig zijn, met specifieke vereisten voor het management van deze thema's
 • In het bezit zijn van verantwoord milieubeleid

Certificering wordt via audit door een onafhankelijke derde in opdracht van JAAF, Sri Lanka, bereikt. Voor het bereiken van conformiteit moeten ondernemingen systemen implementeren voor het beheer van de belangrijkste vereisten van de oorkonde en zeker stellen dat alles nauwkeurig bijgehouden wordt. Gegadigden moeten tevens interne audits uitvoeren en een interne Compliance Executive in dienst nemen.

Na voltooiing van de procedure dienen wij uw audit bij JAAF in voor evaluatie. Na beoordeling wordt uw JAAF-certificaat uitgevaardigd of er wordt bekend gemaakt welke corrigerende maatregelen u dient uit te voeren. De succesvolle afronding van corrigerende maatregelen maakt een re-audit mogelijk en de certificering kan uitgevaardigd worden.

Detailhandel en inkopers die streven naar ethisch verantwoorde kledinginkoop vinden zekerheid dankzij de certificering door 'Garments without Guilt' (kleding zonder schuldgevoel). Ontdek hoe SGS u kan helpen certificering te bereiken, of installeer uw eigen kwaliteitsverzekeringsprogramma in samenwerkingsverband.

Onder het overkoepelende dak van het JAAF (Joint Apparel Association Forum) zijn kledings- en weefselproducenten uit de kledingindustrie in Sri Lanka erop gespitst hun betrokkenheid bij ethisch verantwoorde werkomstandigheden aan te tonen om te kunnen voldoen aan de certificering voor kleding zonder schuldgevoel.

Verwante diensten

Other Services