Contact

Waar bent u naar op zoek?

ISO 45001: Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op de werkplek (OHSMS)

ISO 45001-certificering: vermijd bedrijfsrisico's en zorg samen met SGS voor een veilige en gezonde werkplek. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf gecertificeerd wordt of dat u kunt overstappen op de nieuwe norm.

Een beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op de werkplek (OHSMS) is een fundamenteel onderdeel van de risicobeheerstrategie van organisaties. Door een OHSMS te implementeren, kunnen organisaties:

  • Werknemers en contractanten beschermen
  • Voldoen aan wettelijke vereisten
  • Zorgen voor continue ontwikkeling

De ISO 45001 is de nieuwe internationale norm voor een OHSMS. De nieuwe ISO 45001-norm lijkt op de OHSAS 18001 en maakt gebruik van Annex SL voor alle nieuwe en gereviseerde ISO-normen voor beheersystemen.

ISO 45001 kan worden gebruikt met andere normen voor beheersystemen, zoals ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. ISO 45001 werd in maart 2018 gepubliceerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste verschillen met OHSAS 18001.

ISO 45001-norm – Belangrijkste aspecten en context van de organisatie

ISO 45001 is sterk gericht op de context van een organisatie. De organisatie moet zich richten op de verwachtingen van stakeholders met betrekking tot het beheer van gezondheid en veiligheid op de werkplek. De organisatie moet bepalen welke geïnteresseerde partijen relevant zijn voor de OHSMS en de relevante vereisten van deze partijen vaststellen.

ISO 45001 heeft als doel een organisatie inzicht te laten krijgen in belangrijke kwesties die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de organisatie en in de manier waarop de organisatie haar verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek beheert voor de werknemers.

Hierbij moeten organisaties vooral letten op alles wat een invloed heeft op het vermogen om de beoogde resultaten te behalen. Hieronder vallen de doelen die de organisatie heeft gesteld voor de OHSMS, zoals voldoen aan de vereisten van het OHS-beleid.

OHS-leiderschap

Het topmanagement moet haar betrokkenheid bij de OHSMS laten zien via directe deelname, en de bedrijfsprestaties op het gebied van OHS meenemen in de strategische planning.

Daarnaast moet het topmanagement bijdragen aan de effectiviteit van de OHSMS door een actieve rol te spelen bij de aansturing en ondersteuning van de communicatie met medewerkers en de OHSMS-cultuur binnen de organisatie stimuleren en leiden.

Deze nieuwe norm beschrijft duidelijk de vereisten voor de verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht van het topmanagement met betrekking tot het management van gezondheid en veiligheid op de werkplek. Hierdoor kan de uiteindelijke verantwoordelijkheid niet worden gedelegeerd aan managers die zich binnen de organisatie bezig houden met gezondheid en veiligheid.

Participatie en overleg

De norm vereist dat het topmanagement van de organisatie participeert en overleg pleegt met medewerkers en vertegenwoordigers, aangezien dit de belangrijkste factoren zijn in OHS-beheer.

Overleg betekent tweerichtingscommunicatie (dialoog en uitwisseling) en betreft tijdige informatie aan medewerkers en vertegenwoordigers voordat de organisatie een beslissing kan nemen.

Het OHS-beheersysteem is in sterke mate afhankelijk van de deelname van medewerkers. Zij kunnen bijdragen aan de besluitvorming met betrekking tot de OHS-prestaties en feedback geven op voorgestelde wijzigingen.

De organisatie moet medewerkers op alle niveaus aansporen om gevaarlijke situaties te melden, zodat er passende preventieve en corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Daarnaast moeten medewerkers voorstellen voor verbeteringen kunnen doen zonder angst voor ontslag, disciplinaire maatregelen of soortgelijke vergeldingsmaatregelen.

Een plan van aanpak voor risicomanagement

Bij het ontwikkelen en invoeren van een OHSMS moet risicomanagement worden meegenomen als belangrijk onderdeel van de context van de organisatie. Organisaties moeten de risico's en kansen identificeren die ze moeten aanpakken om ervoor te zorgen dat de OHSMS de beoogde resultaten kan behalen.

Hieronder vallen risico's en kansen die relevant zijn voor of bepaald worden door de context van de organisatie. Organisaties moeten een plan van aanpak opstellen om deze risico's en kansen te beheersen, te implementeren in het OHSMS-proces en vervolgens te evalueren op effectiviteit.

Outsourcing

Volgens de norm moet een organisatie ervoor zorgen dat uitbestede processen die van invloed zijn op de OHSMS, worden gedefinieerd en beheerd. Wanneer uitbestede producten en/of diensten onder de verantwoordelijkheid van de organisatie vallen, moet het risico voor leveranciers en contractanten effectief worden beheerd.

Gedocumenteerde informatie

Het begrip 'gedocumenteerde informatie' wordt gebruikt in plaats van 'documenten' en 'registratie', die werden gebruikt in OHSAS 18001. Bewijs van verwerkte gegevens die niet in een formeel documentsysteem zijn vastgelegd, zoals elektronische gegevens op smartphones en tablets, is nu geaccepteerd.

Migratie van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Als uw organisatie gecertificeerd is voor OHSAS 18001, heeft u vanaf de officiële publicatie van de nieuwe norm (maart 2018) drie jaar de tijd om over te stappen op de nieuwe ISO 45001-norm.

Updates

Een exemplaar van de ISO 45001:2018-norm is nu beschikbaar. Deze kan worden gedownload in de ISO-store.

Wat kan SGS voor u betekenen?

We bieden introductietrainingen die u een beter inzicht geven in de eisen volgens ISO 45001, Annex SL, risicogericht denken en het versterken van leiderschap. Op verzoek kunnen we een hiaatanalyse uitvoeren die kan worden gebruikt om te bepalen welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd om te kunnen overstappen van OHSAS 18001- naar ISO 45001-certificering.

Neem contact met ons op voor meer informatie over migratie naar ISO 45001.

  • SGS Belgium NV

, 5032,

Gembloux, België

Verwante diensten

Andere diensten