Contact

Waar bent u naar op zoek?

ISO 26000 - Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (prestatiebeoordeling en training)

ISO 26000 begeleidt organisaties bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord gedrag. Internationale organisaties worden zo geïnspireerd tot het ontwikkelen van strategieën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van ISO 26000.

Als u wilt dat bestaande en potentiële klanten, belanghebbenden en medewerkers de activiteiten van uw organisatie begrijpen ende prestaties te ijken, dan dient u te werken conform de ISO 26000-norm inzake social responsibility.

Wij laten uw organisatie optimaal profiteren van de voordelen die maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens ISO-richtlijn 26000 kan bieden. Wij kunnen een hiaatanalyse voor u uitvoeren of uitgebreid nagaan hoe uw organisatie voldoet aan de richtlijnen van de norm en hoe en waar u dit verder kunt verbeteren. Wij verzorgen ook bewustmakingstrainingen om u een beter inzicht te geven in de mogelijkheden om deze norm in alle geledingen van uw organisatie door te voeren.

ISO 26000 is bedoeld voor gebruik binnen allerlei soorten organisaties, zowel in de publieke als de private sector in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Deze norm helpt u maatschappelijk verantwoord te ondernemen op de manier die de samenleving van u verlangt.

Duurzaam ondernemen betekent voor organisaties niet alleen te voorzien in producten en dienstverleningen waarmee de klant tevreden is, en dat zonder gevaar voor het milieu, maar ook te produceren op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Overal ter wereld doen organisaties hun best hun eigen strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te ontwikkelen met de in de ISO-norm 26000 vervatte richtlijnen als uitgangspunt.

ISO 26000 helpt uw organisatie op een maatschappelijk verantwoorde wijze te produceren door advies te verstrekken over:

  • Concepten, termen en definities met betrekking tot social responsibility
  • Achtergronden, trends en kenmerken van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Beginselen en handelwijzen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Essentiële onderwerpen en thema's in samenhang met maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Integratie, implementatie en bevordering van maatschappelijk verantwoord gedrag binnen de gehele organisatie en, door haar beleid en handelwijzes, binnen haar invloedssfeer
  • De identificatie van en de omgang met belanghebbenden
  • De communicatie van verplichtingen, prestaties en andere informatie in samenhang met social responsibility

Kom tegemoet aan de verwachtingen van uw belanghebbenden. Voer samen met SGS de ISO-richtlijn 26000 in en bevorder deze binnen uw organisatie.

ISO 26000 - Begeleiding bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (prestatiebeoordeling en training) door SGS.

Verwante diensten

Other Services