Contact

Waar bent u naar op zoek?

ISO 26000 - Acceptatietraining - Maatschappelijk verantwoordelijkheid

ISO 26000 acceptatietraining van SGS biedt een kader voor de ontwikkeling van een MVO-systeem.

De ISO 26000-norm wil stimuleren tot duurzame ontwikkeling door mensen in alle geledingen van een organisatie maatschappelijk verantwoord gedrag bij te brengen.

Na voltooiing van deze cursus kunt u:

  • uitleggen welke voordelen invoering van ISO 26000 in uw organisatie kan brengen
  • de kernthema's van maatschappelijk verantwoord ondernemen toelichten en meer prioriteit geven
  • relevante belanghebbenden aanduiden en tegemoet komen
  • bestaande systemen benutten bij het aanpakken van belangrijke problemen en principes
  • tekortkomingen in deskundigheid en interne trainingsvereisten vaststellen
  • aangeven waar en hoe verbeteringen nodig zijn

De training is gebaseerd op casestudy-materiaal en praktische oefeningen.

De training kan met een dag verlengd worden voor een elementaire training in het evalueren en beoordelen van de prestaties van een organisatie in verband met ISO 26000. Deelnemers kunnen deze training ook combineren met de ISO 26000-bewustmakingstraining van één dag en de tweedaagse auditortraining tot een modulaire training van vijf dagen.

N.B.: Om aan de ISO 26000-bewustmakingstraining van SGS te kunnen deelnemen moet u wel reeds enige kennis van ISO 26000 hebben.

Neem meteen contact op met SGS voor meer informatie over de ISO 26000-acceptatietraining van SGS.

Verwante diensten

Other Services