Contact

Waar bent u naar op zoek?

Introductie in REACH

Deze training maakt u vertrouwd met het doel en de vereisten van de REACH EER-regelgeving.

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) is van toepassing op alle fabrikanten, importeurs en eindgebruikers van chemicaliën in de Europese Economische Ruimte (EER). De regelgeving maakt onderscheid tussen verschillende chemische sectoren, stoffen en stoffenmengsels aan de ene kant en producten en goederen aan de andere kant. Stoffen en mengsels worden verder onderscheiden naar CAS- en EINECS-nummer en naar interactie met de natuur en het milieu (stoffen met de grootste impact worden Zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern of SVHC) genoemd).

De training geeft een overzicht van de reikwijdte van REACH en de grotere verantwoordelijkheid die deze regelgeving bij de industrie legt wat betreft chemische risico's. We vertellen u meer over de doelstellingen en voornaamste principes van REACH: bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, verbetering van de concurrentiepositie van de chemische industrie in de EU en het bevorderen van alternatieve methoden voor de beoordeling van gevaarlijke stoffen.

De training wordt gegeven in de vorm van een reeks inleidende REACH-trainingsessies van telkens één dag. We kunnen ook in-house-sessies verzorgen, toegespitst op uw verplichtingen en rol onder de regelgeving, waarbij wordt ingegaan op voor u belangrijke kwesties als bedrijf of toeleverancier.

Na voltooiing van deze training weet u alles van:

  • de implicaties en de evaluatie-, documentatie- en registratieprocedures van REACH
  • het autorisatieproces en de beperkingen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen in de toeleveringsketens waarvoor REACH geldt
  • de verantwoordelijkheid van productleveranciers, met name diegenen die met zeer zorgwekkende stoffen werken.
  • de communicatieverantwoordelijkheden binnen de toeleveringsketen

Neem vandaag nog contact op met uw SGS-expert voor meer informatie over de SGS-introductie tot REACH. 

Verwante diensten

Andere diensten

  • SGS Belgium NV

SGS House - Noorderlaan 87, (RPR Antwerpen BTW BE 0404.882.750),

, 2030,

Antwerp, België